Omgevingsplan Klaaswaal

In een omgevingsplan worden regels gesteld voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het zijn regels die zien op een verdeling van functies aan locaties binnen ons grondgebied. Zo staat er bijvoorbeeld in waar woningen mogen worden gebouwd en waar bedrijven zich kunnen vestigen. Het omgevingsplan geldt pas wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Klaaswaal is het eerste dorp waarvoor een omgevingsplan zal worden uitgewerkt. De gemeente zoekt de samenwerking met de inwoners van Klaaswaal bij het opstellen van het omgevingsplan. Heeft u interesse om mee te denken? Kijk dan op de pagina ‘denk mee over het Omgevingsplan Klaaswaal’.