Nieuwe riool aansluiting

Wilt u een aansluiting regelen op de gemeentelijke riolering? Of wilt u uw aansluiting wijzigen? Lees hieronder wat u dan moet doen. 

Bestaand pand

Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Of wilt u de aansluiting wijzigen? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De gemeente regelt de rioolaansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. Voor het buitengebied gelden andere regels. Neem in dat geval contact op met de gemeente. Zie hieronder ook de tab ‘Zijn er verschillen binnen en buiten de bebouwde kom?’.

Nieuw gebouwd pand

Heeft u een woning of bedrijfspand nieuw laten bouwen en moet deze worden aangesloten op een openbare riolering? De ontwikkelaar/bouwer zorgt in overleg met de gemeente voor een aansluiting op het openbare riool.

Vraag via onderstaand formulier een nieuwe rioolaansluiting of een wijziging van uw aansluiting aan:

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Om een aansluiting op het riool van de gemeente te maken heeft u een aansluitvergunning nodig. Ook voor het wijzigen van uw aansluiting heeft u deze vergunning nodig. Regel het online met DigiD en klik op de link hierboven. Of vul het aanvraagformulier (zie ‘Printformulieren) op deze pagina in. Stuur dit aanvraagformulier met de gevraagde tekeningen naar ons toe. De gemeente neemt binnen enkele weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer verlengd worden.

Voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering moet u betalen, namelijk legeskosten en kosten voor de technische aansluiting. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren. En dat is per aansluiting verschillend. Daarom is het niet mogelijk om vooraf aan te geven hoeveel het kost. U krijgt na het indienen van uw aanvraag een offerte van de gemeente.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels (al het afvalwater gaat via 1 riool);
  • gescheiden stelsels (afvalwater en schoon hemelwater gaan via 2 aparte riolen).

U heeft een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en het afvoeren van regenwater. Bij nieuwbouw wordt hemelwater en vuilwater altijd apart afgevoerd via een gescheiden stelsel.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom kan er sprake zijn van een drukriool. Daar mag alleen vuilwater op geloosd worden en de capaciteit is vaak beperkt. De gemeente kan u daarover informeren. Ligt er geen drukriool? Dan heeft u een watervergunning nodig voor lozing op oppervlaktewater. Deze moet u bij waterschap Hollandse Delta aanvragen.

Ja, u kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit moet u doen binnen 6 weken nadat u van ons het besluit heeft ontvangen (na dagtekening). Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan tekent u beroep aan bij de rechtbank.