Nationaal Programma Landelijk Gebied

Wat betekenen de verplichtingen voor natuur, stikstof, water en klimaat voor de Hoeksche Waard?

De natuur en kwaliteit van water staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar. Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een aanpak die staat voor een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland, toekomstbestendig klimaat en ruimte voor duurzame en sterke landbouw.

Elk gebied is anders. De kwaliteit van natuur, bodem en water is nergens hetzelfde. De aanpak moet passen bij de eigenschappen van ons eiland. Daarom werken gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta samen.

Dankzij de innovatiekracht, ervaring en specifieke kennis die in de Hoeksche Waard aanwezig zijn, ligt er nu een concept gebiedsagenda Hoeksche Waard. Hierin staat wat de opgaven zijn voor natuur, stikstof, water en klimaat. Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met agrariërs en natuurorganisaties. De komende periode betrekken we u dan ook graag bij de verdere invulling van de lokale doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat.

Op deze webpagina vindt u de concept gebiedsagenda Hoeksche Waard en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Ontwikkeling landelijk gebied. Zodra er ontwikkelingen zijn, delen wij die hier op deze pagina.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied? Over wat de gemeente, de provincie en het waterschap doen én wat er gebeurt samen met partners? Meldt u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Digitale nieuwsbrieven

 

Heeft u vragen over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) of over de concept gebiedsagenda Hoeksche Waard? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail nplg@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 36 47.