Multifunctionele Landbouw

Agrariërs pakken naast het houden van dieren of het telen van gewassen steeds vaker ook andere activiteiten op. Zoals een boerderijwinkel, kleinschalige camping of het organiseren van workshops. Het zijn nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf te versterken door agrarische productie te combineren met de levering van producten en/of diensten. Deze activiteiten horen op een agrarisch bedrijf thuis of bouwen voort op de landbouwproductie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Daarom ook de term: multifunctionele landbouw.

Wanneer spreken we van multifunctionele landbouw?

In de Hoeksche Waard streven we naar een sterk agrarische sector, die kan uitgroeien tot koploper in duurzame en innovatieve landbouw. Ook willen we agrariërs in het kader van de landbouwtransitie de ruimte en kansen geven. Multifunctionele landbouw kan hierbij ondersteunen. Daarom willen we in de Hoeksche Waard de mogelijkheid creëren voor multifunctionele landbouwactiviteiten bij agrarische bedrijven.

We toetsen of er sprake is van een agrarisch bedrijf op het perceel en of deze actief blijft naast het uitvoeren van de multifunctionele landbouwactiviteit(en). Dit doen we door te kijken of er volgens het omgevingsplan agrarische activiteiten toegestaan zijn op het perceel. Ook dient u aan te tonen dat er een functionerend agrarisch bedrijf gevestigd is.

De aard en omvang van de multifunctionele landbouwactiviteiten lopen per agrarisch bedrijf sterk uiteen. Er kan onderscheid gemaakt worden in activiteiten die complementair of facilitair zijn aan agrarische werkzaamheden:

Complementaire activiteiten

De multifunctionele landbouwactiviteit voegt toe aan, verbindt met of bouw voort op de agrarische activiteiten.

Facilitaire activiteiten

De multifunctionele landbouwactiviteit staat los van de agrarische activiteiten of de productie, bijvoorbeeld het verhuren van fietsen of kano’s.

De praktijk laat zien dat agrariërs naast het houden van dieren of het telen van gewassen, ook graag verschillende maatschappelijke producten en/of diensten leveren. Het gaat dan met name om natuur- en landschapsbeheer, dagverblijfrecreatie, educatie, levering van zorg, verkoop van eigen of streekproducten en ook kinderopvang. Voor multifunctionele landbouwactiviteiten hanteren we de volgende categorieën:

  • Agrarische kinder- en peuteropvang
  • Boerderijverkoop
  • Educatie
  • Natuurbeheer
  • Recreatie: met een onderscheid in dagrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca
  • Semi-agrarische activiteiten
  • Zorglandbouw

Ook energieopwekking wordt soms onder multifunctionele landbouw geplaatst. Op het moment is energieopwekking vaak nog alleen voor eigen gebruik mogelijk. De huidige wet- en regelgeving staat niet toe dat particulieren energie leveren aan andere particulieren. Energieopwekking zien we daarom nog niet als dienst en daarom ook niet als multifunctionele landbouwactiviteit. Toekomstige wet- en regelgeving en nieuw beleid kan hier verandering in brengen.