Meerjaren Milieubeleidsplan

Het Meerjaren Milieubeleidsplan is opgesteld samen met onder andere de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD). Het doel van het Milieubeleidsplan is om richting te bepalen binnen de verschillende milieuthema’s in de periode 2016 tot en met 2019 (verlengd tot en met 2021).

Het Meerjaren Milieubeleidsplan is verlengd tot en met 2021. Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van milieu. Daarom wordt in 2022 een nieuw Meerjaren Milieuplan gemaakt dat rekening houdt met de Omgevingswet.

In het Milieubeleidsplan is er onderscheid gemaakt in de volgende programma’s:

  • Inwoners
  • Ondernemers
  • Eigen organisatie
  • Omgevingskwaliteit

Veiligheid, gezondheid en leefbaarheid zijn in het Milieubeleidsplan de speerpunten. Daarnaast vinden wij ‘Duurzaamheid, energie en klimaat’ een belangrijk thema dat gestimuleerd moet worden.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.