Leidraad voor ontwikkeling Hoeksche Waard

In 2019 werd Omgevingsvisie Hoeksche Waard vastgesteld. De leidraad is een uitwerking van de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken, zoals deze staan in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Het document heeft daarom de werktitel ‘Aan de slag met de omgevingsvisie’.  Hiermee scheppen we duidelijkheid richting uitvoering en bieden een basis voor huidig en nieuw gemeentelijk beleid. Ook is de leidraad een basis voor de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen.

De leidraad gaat uit van drie principes:

  1. Clustering van programma in plaats van spreiding.
  2. Versterken van contrasten en diversiteit op het eiland.
  3. Verzilveren van kansen door verevening.

De leidraad is in lijn van de omgevingsvisie en geen nieuwe ruimtelijke visie, zoals een structuurvisie.