Kadastrale informatie

Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren? Of wilt u om andere redenen een uittreksel van een kadastrale kaart? De gemeente kan geen kadastrale informatie geven. Het Kadaster is de organisatie die al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland registreert. Bij het Kadaster kunt u daarom kadastrale informatie opvragen, zoals de grenzen van uw grond.

Het Kadaster heeft de wettelijke taak om de openbare registers bij te houden. In die registers staat bijvoorbeeld het eigendom van gronden en gebouwen maar ook van schepen, vliegtuigen, kabels en leidingen. Daarnaast houdt het Kadaster de geografische gegevens bij. Hierom kan je bij het Kadaster terecht als je gegevens nodig hebt over eigendom, ligging en situering. Het Kadaster verstrekt niet alleen informatie, zij kunnen u ook helpen met het bepalen van een perceelsgrens, schatting van een vraagprijs of het verstrekken van een akte.

Als u kadastrale gegevens wilt opvragen, kijkt u dan op de website van het Kadaster wat daarvoor nodig is. In ieder geval is een locatieaanduiding nodig zoals plaats, postcode, straatnaam en nummer of een kadastraal perceelnummer.