Gemeentegroen (snippergroen) huren of kopen

De Hoeksche Waard is een groene gemeente. Voor de beleving en het aanzicht van onze dorpen vinden we groen erg belangrijk. Daarnaast spelen groene wijken een steeds belangrijkere rol in de verduurzaming van onze omgeving (meer groen, minder steen). 

Met snippergroen bedoelen wij  stukjes openbare gemeentegrond. Vaak zijn deze stukjes grond overgebleven na een herindeling van het bestemmingsplan of de (her)inrichting van een wijk. Regelmatig hebben deze stukjes grond een belangrijke functie voor de omgeving, maar in enkele situaties is dat niet het geval. In die situaties kan het mogelijk zijn deze grond te kopen of te huren om bijvoorbeeld uw tuin uit te breiden.

Verhuur of verkoop van deze groen- of grondstroken is geen vanzelfsprekendheid. Bij de verhuur én verkoop van gronden mag de gemeente (vanuit het privaatrecht) eenzijdig bepalen of ze gronden verhuurt of verkoopt. De gemeente mag besluiten niet te verhuren of verkopen. In dat geval kunt u  geen bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Hoe regel ik mijn aanvraag?

U kunt een aanvraag, om snippergroen te kopen of te huren, doen met behulp van onderstaand online aanvraagformulier.

Wij voeren een eerste toets binnen 8 weken. U hoort dan of het perceel in aanmerking komt voor huur dan wel koop of niet. Als het niet om een standaard verzoek gaat, kan dit langer duren, maar dan overleggen wij dit met u. De totale procedure kan enige tijd in beslag nemen, soms wel enkele maanden. Dit is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de ligging van kabels en/of leidingen in het perceel. We zijn in dat geval afhankelijk van de nutsbedrijven. Het kan ook te maken hebben met de complexiteit van de situatie.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen het Team Grondzaken (088 – 647 36 47).

Wij toetsen uw vraag om grond te kunnen kopen of te huren van de gemeente aan ons ‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021’. Hierin is opgenomen wanneer de gemeente wel of niet wil/kan verkopen of verhuren. 

Belangrijke regels zijn bijvoorbeeld:

  • Grond moet direct grenzen aan uw tuin.
  • Grond die is opgenomen in de zogenaamde groenstructuur verhuren of verkopen wij niet.
  • In de regel verhuren en verkopen wij de grond niet als er kabels en leidingen aanwezig zijn.
  • Verkoop/verhuur moet zorgen voor een overzichtelijk en logisch (groen)beeld.
  • Grond wordt getoetst op gebruik, (sociale) veiligheid, belevingswaarde en toekomstplannen.

Wij geven de voorkeur aan verkoop, maar soms is verhuur mogelijk.

U kunt meer informatie vinden over de toetsing en voorwaarden in ons ‘Beleid snippergroen en overige gronden 2021

Gemeente Hoeksche Waard hanteert vaste tarieven voor verkoop en verhuur (prijspeil 2024). 

Verkoop

Voor verkoop hanteren we een tarief van € 165,-  per m2, kosten koper en exclusief andere bijkomende kosten.

Verhuur

Voor verhuur geldt een tarief vanaf € 204,- per jaar (afhankelijk van de grootte van het perceel), exclusief bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten.

Kijk voor de volledige informatie in het document ‘Overzicht prijzen snippergroen’.