Gasproductie Hoeksche Waard

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceert aardgas uit ongeveer 150 kleine gasvelden op het vaste land. Er liggen 6 gasvelden in de Hoeksche Waard. In 2003 begon de gasproductie uit de velden Oud-Beijerland Zuid en Reedijk. In 2006 werd de productie uit het veld Hekelingen gestart, een veld dat deels onder de Hoeksche Waard ligt. Daarna volgden de velden Oud-Beijerland Noord (2010), Oudeland (2011) en Heinenoord (2014). De velden liggen op ongeveer 3 kilometer diepte. Zie figuur 1 voor de locaties van de velden.

Figuur 1: gasvelden in de Hoeksche Waard (groen)

Zie figuur 2 voor de zichtbare locaties van waaruit aardgas wordt gewonnen in de Hoeksche Waard.

Figuur 2: Productielocaties in de Hoeksche Waard

In de regio’s waar NAM actief is, investeert het bedrijf in sociale en verduurzamingsprojecten. Lokale verenigingen en stichtingen kunnen donaties tot 1.000 euro aanvragen voor de medefinanciering van bijvoorbeeld een dorpsfeest of jubileumfeest van een lokale vereniging. Daarnaast heeft NAM een donatieprogramma voor het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties zoals buurthuizen en sportkantines. Om in aanmerking te komen voor een donatie geldt een aantal uitgangspunten die te vinden zijn op de website van NAM. Wilt u een bijdrage aanvragen? Mail dan naar communicatie@shell.com.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is een innovatief bedrijf dat al meer dan 75 jaar energie levert aan de samenleving en de industrie. Dat doen zij door het opsporen, ontwikkelen en produceren van olie en gas uit Nederlandse ondergrond. Het is hun streven om dit veilig en efficiënt te doen, zonder schade voor mens en milieu.