Duurzaamheidsprijs

Wij zijn trots en zuinig op onze mooie, groene Hoeksche Waard. Én wij willen een duurzaam eiland dat helemaal klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en dat dit ook zo blijft voor de generaties na ons. Ons eiland verduurzamen is iets dat we samen moeten doen. Daarom willen we goede, inspirerende ideeën graag delen en belonen. Om zo ook anderen weer enthousiast te maken. Dat doen we met de Duurzaamheidsprijs.

Er zijn inmiddels twee rondes van de prijs gepasseerd. In de periode november 2020 tot en met februari 2021 (editie 2021) en in de periode november 2021 tot en met februari 2022 (editie 2022) konden inwoners en maatschappelijke organisaties – zoals scholen, verenigingen, verzorgings- en verpleeghuizen, woningbouwcorporaties, kerken en welzijnsorganisaties – ideeën indienen die de Hoeksche Waard duurzamer maken. Bijvoorbeeld een idee dat zorgt voor minder energieverbruik, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder verspilling van voedsel, minder verspilling van grondstoffen of minder afval. Ook ideeën om de biodiversiteit te bevorderen of ons weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenval, droogte en hitte waren van harte welkom. Zij maakten kans op een geldprijs van maximaal €10.000,- om daarmee hun idee uit te voeren.

De Duurzaamheidsprijs is in het leven geroepen na een motie van Groen Links, D66 en de Partij van de Arbeid. Met deze prijs wil de gemeenteraad laten zien dat duurzame initiatieven worden beloond, en anderen motiveren om ook aan de slag te gaan. Alle initiatieven helpen, groot en klein. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst van de Hoeksche Waard.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit de wethouder Duurzaamheid Huibert Steen en vier experts op het gebied van duurzaamheid. Deze jury kijkt onder andere naar het effect op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente, op uitvoerbaarheid en in hoeverre het idee uniek is. De geldprijs is bedoeld om het winnende idee uit te voeren. De hoogte van het bedrag sluit aan op het ingediende initiatief en bedraagt maximaal €10.000,-. De kosten van het ingediende initiatief mogen hoger zijn dan €10.000,-, maar dan moet er nagedacht zijn over de overige financiering, zodat het idee wel echt uitvoerbaar is. Meer informatie hierover vind je in het reglement.

Huibert Steen – Wethouder Duurzaamheid van de gemeente Hoeksche Waard (voorzitter van de jury)

De wethouder is trots op de natuur en de ruimte in de Hoeksche Waard en de stappen die al gezet worden om nog duurzamer te worden. “Er is veel potentie om tot een 10 uit te groeien”, aldus de wethouder. “Met de Duurzaamheidsprijs willen we inwoners en maatschappelijke partijen stimuleren om aan de slag te gaan met duurzaamheid en zo ook weer anderen te inspireren.”

Merijn van den Hoogenhoff – Beheerder van Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland

Merijn is een buitenmens en geniet van de natuur. Hij noemt zichzelf ook wel ‘de natuurdominee’. Merijn is bijna dagelijks bezig met het opruimen van zwerfafval. Hij wandelt regelmatig van huis naar zijn werk – een route van zo’n zes kilometer – om zwerfafval op te ruimen. Zijn motto is: “Alles wat je opraapt, is weg en komt niet meer in het milieu of in de zee terecht.”

Vincent van der Meer – Inwoner van Oud-Beijerland

Vincent wenst een beter milieu voor iedereen en in het bijzonder voor zijn zoontje van één jaar. Hij geniet van de mooie natuur in de Hoeksche Waard en heeft zijn huis zo duurzaam mogelijk gemaakt. Vincent heeft bij de bouw van zijn huis in 2016 zonnepanelen, een ventilatiesysteem en een waterpompinstallatie laten installeren, iets wat hij iedereen zou adviseren. Vincent motiveert anderen ook graag om te verduurzamen.

Marleen Gulden – Eigenaar van iamoo en Eco Concept Group in Nieuw-Beijerland

Marleen staat voor sociaal, lokaal en duurzaam ondernemen. Haar bedrijven leveren duurzame relatiegeschenken die bijdragen aan minder afval en minder CO2-uitstoot. In haar ‘upcycle labs’ worden nieuwe, waardevolle producten uit verschillende afvalmaterialen gemaakt. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de laptophoezen, die gemaakt zijn voor de gemeente. Deze hoezen zijn gemaakt uit oude bedrijfskleding.

Sonja Krau – Secretaris van de Imkersvereniging Hoeksche Waard

De Imkersvereniging Hoeksche Waard zet zich in voor de honingbij, de bestuivingsinsecten en de natuur in het algemeen. Het motto van de vereniging is: “Als we goed voor de natuur zorgen, zorgt de natuur goed voor ons.” De honingbij levert een hele belangrijke bijdrage in onze voedselvoorziening. De fascinatie voor het imkeren in balans met de natuur wil de vereniging graag met jong en oud delen.

Voor de Duurzaamheidsprijs 2022 ontvingen wij in de periode van 1 november 2021 tot en met 28 februari 2022 11 inzendingen.  Helaas konden er geen inzendingen genomineerd worden voor de Duurzaamheidsprijs. De prijs, een bedrag van 10.000 euro, is bedoeld om het ingezonden idee daadwerkelijk zelf (eventueel met anderen) uit te voeren. Een deel van de inzendingen betrof ideeën die niet door de inzender zelf uitgevoerd kunnen worden. Bij een deel van de inzendingen ontbrak de onderbouwing hoe het geld besteed zou gaan worden. Met 1 inzender ging de jury in gesprek. Deze inzender kwam met een goed idee – vergroenen van de wijk Spui-oever in Oud-Beijerland – maar de onderbouwing was niet voldoende om te voldoen aan de voorwaarden van de Duurzaamheidsprijs. Uiteindelijk heeft de jury dan ook besloten de prijs dit jaar niet uit te reiken. De gemeente gaat verder in gesprek met de inzender uit de wijk Spui-oever om te bekijken hoe zijn idee samen met inwoners toch gerealiseerd kan worden.

Voor de Duurzaamheidsprijs 2021 ontvingen wij in de periode van 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021 42 inzendingen. Op 19 mei werd de winnaar bekend: Laurens van der Laan met zijn idee voor de Sloppieslurper! Hier lees je meer over de winnaar, de andere genomineerden en de reactie van de jury

Laurens van der Laan – Mijnsheerenland: De Sloppieslurper

Laurens bedacht een systeem om in steegjes achter huizen waterbuffers van regenwater aan te leggen, in combinatie met de aanleg van groene daken op schuurtjes. Hij won hiermee de Duurzaamheidsprijs 2021. “Water van zowel de tuinen als van de groene daken van de schuren stroomt zo via de natuurlijke weg richting een ondergrondse buffer. Bij de herinrichting van de stegen wordt gebruik gemaakt van een waterdoorlatende verharding en drainage. Met een natuurlijke waterzuivering onder de grond en een kleine pomp kan het water in droge tijden opgepompt worden voor het sproeien van je tuin, het wassen van je auto, en voor je kinderen om mee te spelen. De pomp neemt niet veel ruimte in en wordt gevoed door een zonnecel op één van de schuurtjes. De hele buurt kan gebruik maken van de ‘Sloppieslurper’.” De jury vond het idee van Laurens unaniem het best uitgewerkte idee met veel potentie. Het draagt bij aan het beperken van wateroverlast, het verbeteren van de biodiversiteit door de groene daken en het besparen van drinkwater door het hergebruik van het regenwater.

Jasper Barendrecht – Puttershoek: Zonspot

Jasper bedacht een zuil met zonnepanelen waar voorbijgangers gratis wifi kunnen gebruiken en hun mobiele apparaat gratis kunnen opladen door middel van zonne-energie. De jury was vooral onder de indruk van de bevlogenheid van deze jonge inzender. Het is geen nieuw idee, maar wel nieuw voor de Hoeksche Waard. De jury vond het een goed initiatief om mensen bewust te maken van duurzame energie. De moeite waard om te onderzoeken hoe we dit idee kunnen realiseren.

Cees Groot – Oud-Beijerland: Sedum-dak aanleggen

De Hoeksche Waard heeft genoeg platte daken die bedekt kunnen worden met Sedum. Sedumdaken zorgen voor meer groen in de buurt, meer zuurstof in de lucht, een betere waterhuishouding in je leefomgeving en meer biodiversiteit in je tuin. De jury is het helemaal met de inzender eens dat er meer sedumdaken in de Hoeksche Waard moeten komen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft een subsidie beschikbaar voor inwoners die hun tuin of dak willen vergroenen.

Robin Robart – Strijensas: Sas maakt zelf gas

Robin bedacht samen met zijn buurt een minibiogascentrale waarmee vanuit voedselresten biogas kan worden opgewekt, en vanuit vloeibare compost plantenvoeding kan worden gemaakt. De jury was heel enthousiast over deze unieke, goed uitgewerkte inzending. Een fantastisch initiatief dat afvalreductie en het opwekken van energie met elkaar combineert. De jury heeft goede hoop dat dit initiatief ook zonder de prijs van de grond zal komen, omdat het zichzelf terugverdient en schaalbaar is. Als het slaagt, zal het een kwestie van tijd zijn voordat er in de Hoeksche Waard (veel) meer van dit soort biovergisters staan.

Martin Korpershoek – ‘s-Gravendeel: jongeren recyclen producten

Martin bedacht een app waarmee jongeren en kinderen klein elektrisch afval kunnen inzamelen, om zo een betere scheiding van afvalstromen en meer bewustwording bij de inwoners te realiseren. De jury vond het een leuk idee, maar nog onvoldoende uitgewerkt, en teveel afhankelijk van andere partijen. Er volgt in ieder geval een gesprek met het RAD.

Los van de Duurzaamheidsprijs staan we altijd open voor uw duurzame ideeën en bekijken we graag met u of de gemeente een rol kan spelen bij initiatieven van inwoners en (maatschappelijke) organisaties. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via duurzaamheid@gemeentehw.nl.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.