Spring naar content

Meedoenregeling (extra geld voor schoolkosten)

Wil uw kind met een schoolreisje mee? Of een nieuwe fiets, smartphone of computer? Dat zijn de extraatjes waar het eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Vraag daarom een bijdrage via de Meedoenregeling aan en ontvang extra geld zodat uw kind kan meedoen met activiteiten.

U kunt de Meedoenregeling aanvragen via onderstaande aanvraagformulieren. Na invullen kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

U komt in aanmerking voor de Meedoenregeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder of verzorger van kinderen tot 18 jaar.
  • Uw bezit is niet hoger dan het maximaal toegestaan vermogen (dit is voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.409,- en voor alleenstaanden € 6.295,-)
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel wat dat voor u is in uw situatie.

Inkomenstabel juli 2020

Leefsituatie * Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm
Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.997,24 € 1.897,38
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.398,07 € 1.328,17
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.106,96 € 2.001,61
Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.554,76 € 1.477,02
Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar € 764,57 € 730,14
Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar € 476,96 € 454,55

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

Basisonderwijs

Per kind komt u in aanmerking voor een vaste vergoeding van € 51,- per jaar t/m groep 7 en € 102,- in groep 8, als tegemoetkoming in de schoolkosten.

Schoolkosten voor brugklassers voortgezet onderwijs

Gaat uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan maakt u in korte tijd veel kosten. Denk aan een nieuwe schooltas, gymkleding, rekenmachine, smartphone, atlas of woordenboeken. De eenmalige bijdrage voor een kind in de brugklas is € 306,-.

Huiswerkbegeleiding brugklas voortgezet onderwijs

Wanneer uw kind in de brugklas moeite heeft met huiswerk dan ontvangt u, voor maximaal 6 maanden, een bijdrage van maximaal € 51,- per maand in de kosten voor huiswerkbegeleiding.

Jaarlijkse schoolkosten voortgezet onderwijs

Ook in de jaren na de brugklas zijn er terugkerende schoolkosten. Daarom ontvangt u jaarlijks, vanaf het tweede schooljaar een vast bedrag per kind van € 51,- als tegemoetkoming in de schoolkosten.

Schoolreisjes voortgezet onderwijs

Natuurlijk wil uw kind met zijn klasgenoten mee als er een schoolreisje, schoolkamp of excursie is. Hiervoor krijgt u per kind op het voortgezet onderwijs jaarlijks een vergoeding van maximaal € 102,-.

Tweetalig onderwijs op het voortgezet onderwijs

Volgt uw kind tweetalig onderwijs? Dan heeft u vanwege de hoge kosten recht op maximaal € 255,- per jaar.

Computer per huishouden voor het voortgezet onderwijs

Als uw kind staat ingeschreven op het voortgezet onderwijs, ontvangt u eenmaal in de vier jaar maximaal € 357,- per huishouden. Het bedrag mag u gebruiken voor de aanschaf van een computer, smartphone, tablet of printer.

Fiets naar het voortgezet onderwijs

Op de fiets naar school leggen uw kinderen al snel heel wat kilometers af. Een goede fiets is dan heel belangrijk. Voor elk kind dat ingeschreven staat op het voortgezet onderwijs ontvangt u eens in de 5 jaar maximaal € 255,- voor de aanschaf van een fiets.

Binnen uiterlijk 8 weken na de dag van ontvangst van uw aanvraag, krijgt u van ons een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.

 

 

 

 

 

U kunt ook een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie/het lesgeld voor sport, zwemles en cultuur. U doet de aanvraag via een intermediair. Vraag aan de juf of meester van uw kind, de buurtsportcoach, de schulddienstverlener of bij het wijkteam of ze u willen helpen om een aanvraag te doen. Meer informatie leest u op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland.