Spring naar content

Jaarlijks bedrag voor langdurig lage inkomens

Heeft u (meer dan) 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau? Heeft u voldoende geprobeerd om (extra) werk of meer inkomen te krijgen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag.

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Na invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U heeft (meer dan) drie jaar een laag inkomen (in onderstaande tabel ziet u wat dat voor u is in uw situatie).
 • Uw bezit is niet hoger dan het maximaal toegestaan vermogen: dit is voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.590,- en voor alleenstaanden € 6.295,-.
 • U heeft geen uitzicht op een hoger inkomen.
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U ontvangt geen studiefinanciering en u ontvangt geen tegemoetkoming voor schoolkosten.
 • U heeft zich voldoende ingespannen om werk te vinden of te houden.

Inkomenstabel januari 2021

Leefsituatie* Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld
 

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.536,34

€ 1.459,52

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.075,44

€ 1.021,67

Kostendeler 3 personen van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 655,7

€ 632,46

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 529,67

€ 503,19

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 340,53

€ 323,50

 

 

 

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

Komt u in aanmerking voor de toeslag en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk dat u zich houdt aan alle afspraken en plichten met uw klantmanager.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie. Dit zijn de toeslagen voor 2020:

 • Alleenstaand: € 413,-
 • Alleenstaande ouder: € 525,-
 • Getrouwd of samenwonend zonder kinderen: € 581,-
 • Getrouwd of samenwonend met kinderen: € 632,-

Binnen uiterlijk 8 weken na de dag van ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.