Spring naar content

Individuele studietoeslag

Vraag individuele studietoeslag aan als u naast uw studie geen bijbaantje kunt nemen vanwege een beperking. Dit is een aanvulling op uw studiefinanciering.

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Na invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U studeert aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs.
  • U staat ingeschreven bij DUO en hebt recht op studiefinanciering of Wet Tegemoetkoming Onderwijs en Studiekosten (WTOS).
  • U kunt met medische bewijsstukken aantonen dat u structureel niet kunt werken naast uw studie vanwege een medische beperking.
  • Uw bezit is niet hoger dan het maximaal toegestaan vermogen (dit is voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.450,- en voor alleenstaanden € 6.225,-).

De studietoeslag is een maandelijkse toelage van 25% van het netto minimum (jeugd)loon.