Spring naar content

Bijdrage zorgkosten

Hebt u een chronische ziekte of beperking of af en toe hoge zorgkosten? En maakt u geen gebruik van onze collectieve zorgverzekering? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor uw zorgkosten. Denk aan het wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering, de eigen bijdrage voor thuishulp (Wmo/CAK) en thuisverpleging (Wlz) of een gehandicaptenparkeerkaart of een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit Jeugdhulp voor een ten laste komend kind.

U komt in aanmerking voor de bijdrage zorgkosten als uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel wat dat voor u is in uw situatie.

Inkomenstabel juli 2019

Leefsituatie * Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.042,95 € 1.940,80
Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.500,24 € 1.425,23
Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.913,64 € 1.817,96
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.339,55 € 1.272,57
Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar € 734,76 € 701,77
Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar € 459,16 € 437,96

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

Als u geen gebruik maakt van onze collectieve zorgverzekering kunt u een bijdrage zorgkosten aanvragen:

  • als u volledige wettelijk eigen risico van de zorgverzekering heeft betaald
  • als u een eigen bijdrage voor de Wmo of de Wlz betaalt
  • als u jeugdhulp met een indicatie ontvangt voor een ten laste komend kind
  • als u een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier heeft

U kunt tot 1 juli 2020 de bijdrage zorgkosten aanvragen over het jaar 2019. Ook kunt u de bijdrage zorgkosten over het jaar 2020 aanvragen.

U kunt een bedrag van € 300,- aanvragen ter tegemoetkoming van uw zorgkosten.

Gebruik hiervoor het ‘Aanvraagformulier 2019 Tegemoetkoming aannemelijke zorgkosten’ of het ‘Aanvraagformulier 2020 Tegemoetkoming aannemelijke zorgkosten’ op deze pagina.

Na het invullen van dit formulier kunt u dit opsturen via de mail of per post.