Spring naar content

Bijdrage zorgkosten

Hebt u een chronische ziekte of beperking of af en toe hoge zorgkosten? En maakt u geen gebruik van onze collectieve zorgverzekering? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor uw zorgkosten. Denk aan het wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering, de eigen bijdrage voor thuishulp (Wmo/CAK) en thuisverpleging (Wlz) of een gehandicaptenparkeerkaart of een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit Jeugdhulp voor een ten laste komend kind.

U vraagt de bijdrage zorgkosten aan met onderstaand formulier. Na het invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

U komt in aanmerking voor de bijdrage zorgkosten als uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel wat dat voor u is in uw situatie.

Inkomenstabel juli 2020

Leefsituatie * Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.088,94 € 1.984,50
Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.539,54 € 1.462,56
Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.966,77 € 1.868,43
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.376,74 € 1.307,90
Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar € 752,07 € 718,16
Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar € 468,93 € 447,13

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

U kunt tot 1 juli 2021 de bijdrage zorgkosten aanvragen over het jaar 2020.

U kunt een bedrag van € 300,- aanvragen ter tegemoetkoming van uw zorgkosten.