Werken met een arbeidsbeperking (banenafspraak)

Het kan zijn dat u door een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor een Indicatie banenafspraak. Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die u krijgt als u door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Of als u het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of de entree-opleiding in het mbo volgt of heeft gevolgd.

U kunt bij UWV een Indicatie banenafspraak aanvragen. UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een indicatie. Als u een Indicatie banenafspraak heeft, neemt UWV u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk, want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.

Als u een Indicatie banenafspraak heeft, zoekt een klantmanager van HW werkt! samen met u naar een baan bij een werkgever die passend werk voor u heeft. Als extra ondersteuning van een jobcoach nodig is, dan zorgen we dat die er komt. Een jobcoach is een persoonlijke begeleider van een werknemer met een ziekte of handicap. De jobcoach helpt u als u nieuw werk heeft en begeleidt u op de werkvloer.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van HWwerkt!.