Werken in een beschermde omgeving (beschut werken)

Kunt u door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet bij een gewone werkgever werken? Misschien komt u dan in aanmerking voor werken in een beschermde omgeving.

U kunt bij UWV een Indicatie beschut werk aanvragen. Ga naar de website van het UWV voor meer informatie.

UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een indicatie. UWV onderzoekt welke mogelijkheden u heeft om te werken en welke aanpassingen en/of begeleiding u daarvoor nodig heeft. Blijkt uit het onderzoek dat u ondersteuning nodig heeft die een gewone werkgever niet kan bieden, dan geeft UWV een positief Advies indicatie beschut werk. Het UWV stuurt het advies naar gemeente Hoeksche Waard. Wij beslissen vervolgens of u een indicatie krijgt voor een beschutte werkomgeving. U kunt dan mogelijk aan de slag bij de sociale werkplaats van HW werkt! Of het kan zijn dat we voor u een passende werkplek bij een werkgever vinden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van HWwerkt!.