Wat verwachten wij van u als u een uitkering ontvangt?

U ontvangt (tijdelijk) een uitkering met als doel om weer zelfstandig in uw inkomen te voorzien. Vanaf de dag dat u zich meldt voor een uitkering geldt een aantal verplichtingen voor u. Deze voorwaarden gelden ook voor uw partner. Heeft uw partner de AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft uw partner geen verplichtingen meer.

Let op! Heeft u een wijziging in uw persoonlijke situatie? Geef deze dan direct door via Mijn Inkomen of via onderstaand pdf-formulier.

Afspraak is afspraak

Graag ondersteunen wij u bij het vinden van werk. Daarbij verwachten wij van u een actieve houding. U ontvangt persoonlijke begeleiding van een Klantmanager Werk, zodat u zo snel mogelijk weer zelf voor uw inkomen kunt zorgen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan alle afspraken en plichten. Zo voorkomt u dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd, u uw uitkering moet terugbetalen of dat u een boete krijgt. Merkt u dat u een afspraak of plicht niet kunt nakomen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47.

Geef wijzigingen meteen door

Uw uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Zo weten wij of u nog recht heeft op een uitkering en hoe hoog die uitkering voor u moet zijn. Denk hierbij aan wijzigingen in uw gezin, inkomen en vermogen. Bijvoorbeeld:

 • u gaat samenwonen;
 • er komt iemand bij u inwonen;
 • u ontvangt een erfenis of wint een geldprijs;
 • u ontvangt geld, goederen of giften;
 • u koopt een auto of een ander voertuig;
 • u gaat werken en ontvangt hiervoor loon;
 • u gaat minder werken en/of ontvangt minder loon;
 • u ontvangt alimentatie;
 • u gaat scheiden;
 • er overlijdt iemand die bij u woont;
 • er verhuist iemand die bij u woont.

Klik hier om uw wijzigingen door te geven.

U doet er alles aan een baan te vinden of te houden

Als u een bijstandsuitkering krijgt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) zelfstandig voor uw eigen inkomen kunt zorgen. U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden. Ook als het werk niet past bij uw opleidingsniveau of interesses. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 • u schrijft zich in bij 4 uitzendbureaus en zorgt ervoor dat uw inschrijving tijdig wordt verlengd;
 • u stelt zich positief op in een sollicitatieprocedure. Kleding of persoonlijke verzorging mag geen reden zijn om u niet aan te nemen;
 • u houdt uw vakkennis en vaardigheden actueel;
 • u bent bereid om zich te laten om- of bijscholen;
 • u bent bereid om te werken in een andere gemeente, de maximale reistijd is drie uur per dag (heen en terug);
 • u bent bereidt om te verhuizen voor een baan met een contract van minimaal 1 jaar en een netto salaris dat minimaal even hoog is als uw uitkering.
 • als u verhuist naar een andere gemeente, dan probeert u vóórdat u verhuist werk te vinden in (de buurt van) uw nieuwe gemeente.

U werkt mee aan alle ondersteuning die we bieden om werk of een opleiding te krijgen

Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om te werken, het houden aan de afspraken met uw klantmanager, een proefplaatsing bij een werkgever, onbetaalde arbeid om werknemersvaardigheden te verbeteren en gebruik maken van mogelijkheden zoals kinderopvang en scholing om aan het werk te kunnen.

U bent bereid om een tegenprestatie te leveren

Zolang u geen betaald werk heeft kunt u onbetaald werk doen dat nuttig is voor de maatschappij. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de werkzaamheden passen bij uw mogelijkheden om te werken.