Premiebijdrage aanvullende zorgverzekering

Maakt u geen gebruik van de collectieve zorgverzekering van gemeente Hoeksche Waard, maar heeft u wel een aanvullende verzekering? Dan kunt u voor het lopende kalenderjaar een bijdrage aanvragen voor de kosten van uw aanvullende zorgverzekering.

Voor wie is deze bijdrage bedoeld?

De bijdrage zorgkosten is bedoeld voor inwoners van de Hoeksche Waard, die geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van gemeente Hoeksche Waard – het VGZ Rotterdampakket – ouder zijn dan 18 jaar en een laag inkomen hebben.  Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel hieronder vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Leefsituatie *

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.308,47

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.615,93

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.441,15

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.799,21

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 890,90

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 553,67

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

U kunt een bedrag van € 16,50 per maand aanvragen voor elke volwassene in uw huishouden met een aanvullende zorgverzekering. Deze bijdrage kunt u gebruiken om (een deel van) de premie voor de aanvullende zorgverzekering te betalen.

U vraagt de bijdrage voor de aanvullende zorgverzekering aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na het invullen kunt u het naar ons mailen of opsturen. Let op: de aanvraag geldt alleen voor het lopend kalenderjaar.

Download het pdf-formulier en vraag de premiebijdrage aan.pdf 

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.