Betaaldata, vakantiegeld en hoogte

Uw uitkering wordt aan het einde van de maand uitbetaald.

Uitbetaling uitkeringen 2023

 • Maand januari 2023: betaaldatum dinsdag 24 januari 2023
 • Maand februari 2023: betaaldatum vrijdag 24 februari 2023
 • Maand maart 2023: betaaldatum vrijdag 24 maart 2023
 • Maand april 2023: betaaldatum maandag 24 april 2023
 • Maand mei 2023: betaaldatum woensdag 24 mei 2023
 • Maand juni 2023: betaaldatum vrijdag 23 juni 2023
 • Maand juli 2023: betaaldatum maandag 24 juli 2023
 • Maand augustus 2023: betaaldatum donderdag 24 augustus 2023
 • Maand september 2023: betaaldatum vrijdag 22 september 2023
 • Maand oktober 2023: betaaldatum dinsdag 24 oktober 2023
 • Maand november 2023: betaaldatum vrijdag 24 november 2023
 • Maand december 2023: betaaldatum vrijdag 22 december 2023

Elke maand wordt een deel van uw uitkering opgespaard voor vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld elk jaar in juni of als uw uitkering stopt.

Hoeveel uitkering u ontvangt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u voor uw situatie de hoogte van de uitkering.

Wilt u een voorlopige teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u uw belastbaar bruto-inkomen opgeven. De uitkering die u van ons ons ontvangt is een netto-uitkering. Daarom hebben we de bruto-jaarbedragen van de uitkering hieronder voor u op een rij gezet.

Bruto jaarbedrag bij volledige uitkering in 2023, 21 jaar tot pensioenleeftijd:

 • Gehuwd, per partner: € 11.381,-
 • Alleenstaande ouder: € 17.881,-
 • Alleenstaande: € 17.881,-