Betaaldata, vakantiegeld en hoogte

Uw uitkering wordt vanaf oktober 2021 aan het einde van de maand uitbetaald.

Uitbetaling uitkeringen 2022

  • Maand juli 2022: betaaldatum vrijdag 22 juli 2022.
  • Maand augustus 2022: betaaldatum woensdag 24 augustus 2022.
  • Maand september 2022: betaaldatum vrijdag 23 september 2022.
  • Maand oktober 2022: betaaldatum maandag 24 oktober 2022.
  • Maand november 2022: betaaldatum donderdag 24 november 2022.
  • Maand december 2022: betaaldatum vrijdag 23 december 2022.

Elke maand wordt een deel van uw uitkering opgespaard voor vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld elk jaar in juni of als uw uitkering stopt.

Hoeveel uitkering u ontvangt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u voor uw situatie de hoogte van de uitkering.

Wilt u een voorlopige teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u uw belastbaar bruto-inkomen opgeven. De uitkering die u van ons ons ontvangt is een netto-uitkering. Daarom hebben we de bruto-jaarbedragen van de uitkering hieronder voor u op een rij gezet.

Bruto jaarbedrag bij volledige uitkering in 2022, 21 jaar tot pensioenleeftijd:

  • Gehuwd, per partner: € 10.280,-
  • Alleenstaande ouder: € 16.229,-
  • Alleenstaande: € 16.229,-