Spring naar content

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen als gevolg van de coronacrisis gedaald? En kunt u als gevolg hiervan uw huur of hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u misschien aanspraak maken op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Voor wie is de TONK?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is bedoeld voor inwoners die door de coronacrisis hun inkomen hebben zien teruglopen en als gevolg daarvan de huur of hypotheek niet meer volledig kunnen betalen. U kunt ook aanspraak maken op de TONK als u zzp’er of ondernemer bent. Ga voor de voorwaarden naar de website van de Rijksoverheid.

U kunt de TONK aanvragen om te voorzien in de kosten van uw hypotheek of huur. De tegemoetkoming die u ontvangt bedraagt maximaal €9000,-. Hoe hoog de bijdrage is die u ontvangt, is afhankelijk van uw situatie. Deze tegemoetkoming is een gift. Na uitbetaling hoeft u deze zeker niet terug te betalen.

U vraagt de TONK aan via het pdf-formulier. Na invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post. U kunt tot 1 november 2021 een aanvraag indienen over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Download het pdf-formulier en vraag de TONK aan

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.