Spring naar content

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen als gevolg van de coronacrisis gedaald? En kunt u als gevolg hiervan uw huur of hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u misschien aanspraak maken op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

U kunt de TONK aanvragen om te voorzien in de kosten van uw hypotheek of huur. De eenmalige tegemoetkoming die u ontvangt bedraagt maximaal €1500,-. Hoe hoog de bijdrage is die u ontvangt, is afhankelijk van uw situatie.

U vraagt de TONK aan via het pdf-formulier. Na invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post. Aanvragen is mogelijk vanaf 29 maart. U kunt tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen.

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.