Spring naar content

Tijdelijke aanpassing Participatiewet voor personen tot 27 jaar

Personen tot 27 jaar die een uitkering via de Participatiewet ontvangen, moeten hun inkomsten volledig in mindering brengen op hun uitkering. De Participatiewet voor personen tot 27 jaar is met ingang van 1 november 2020 tijdelijk aangepast. Hierdoor hoeven zij een deel van de inkomsten uit werk en een deel van de vergoeding voor vrijwilligerswerk niet in mindering te brengen op hun uitkering. Dit deel wordt ‘vrijgelaten’. Hoe groot het deel is dat wordt vrijgelaten, is afhankelijk van het soort inkomsten en de hoogte hiervan.

Inkomsten uit werk worden voor 25% vrijgelaten, tot een maximumbedrag per maand. Dit maximumbedrag wordt ieder halfjaar aangepast. Het huidige maximum bedrag bedraagt € 220,-. Deze vrijlating kan voor ten hoogste 6 maanden worden toegepast.

Voor personen tot 27 jaar die de volledige zorg hebben voor ten minste één ten laste komend kind jonger dan 12 jaar, geldt na de vrijlating van 6 maanden, een aanvullende vrijlating. Inkomsten uit werk worden dan voor 12,5% vrijgelaten, tot een maximumbedrag per maand. Dit maximumbedrag wordt ieder half jaar aangepast. Het huidige maximum bedrag bedraagt € 137,46 per maand. Deze aanvullende vrijlating kan voor ten hoogste 30 maanden worden toegepast.

Vergoedingen voor vrijwilligerswerk worden voor maximaal € 170,- per maand, tot een maximum van € 1.700,- per kalenderjaar vrijgelaten. Voor deze vrijlating geldt geen maximum termijn.

Let wel, de tijdelijke aanpassing van de wet start per 1 november 2020 en eindigt per 1 juli 2021, ook als dan nog niet de volledige 6 of 30 maanden vrijlating is toegepast.

U hoeft hiervoor niets te doen. Wij gebruiken alle inkomsten en vergoedingen die u maandelijks meldt bij de gemeente. Zo bepalen wij of u gebruik kunt maken van de vrijlating. Is dat het geval? Dan zorgen wij ervoor dat de vrijlating op uw inkomen of vergoeding wordt toegepast.

Personen die voor vrijlating in aanmerking kunnen komen, worden persoonlijk geïnformeerd.

Neem voor vragen over uw persoonlijke situatie contact op met uw eigen contactpersoon. Voor algemene vragen neemt u contact op met team Inkomen via 14 0186.