Bijdrage voor schoolkosten

In gezinnen met een laag inkomen is er niet altijd genoeg geld voor schoolreisjes, woordenboeken of een goede fiets. U kunt een bijdrage voor de schoolkosten van uw kinderen aanvragen: de Meedoenregeling.

Voor wie is de Meedoenregeling bedoeld?

Voor ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen en zonder veel eigen geld of bezittingen. Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders mogen maximaal € 15.150,- aan eigen vermogen hebben. Voor alleenstaanden is dat maximaal  € 7.575,-. 

U komt alleen in aanmerking voor de bijdrage schoolkosten als u een laag inkomen heeft. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel onder ‘Inkomenstabel’ vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl.

Leefsituatie 

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.308,47

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.615,93

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.441,15

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.799,21

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 890,90

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 553,67

U kunt verschillende bijdragen aanvragen per schoolgaand kind. Zo kunt u bijdragen aanvragen voor de schoolkosten in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Daarnaast kunt u voor kinderen ingeschreven in het voortgezet onderwijs ook bijdragen aanvragen voor de aanschaf van een digitaal apparaat (computer, laptop, tablet etc.) of fiets, de kosten van tweetalig onderwijs, excursies en huiswerkbegeleiding van brugklassers. De regelingen kennen allemaal vaste bedragen. Die ziet u in onderstaande tabel.

Basisschool

Vergoeding

Schoolkosten t/m groep 8

€ 56,- per jaar

Schoolreisjes groep 7 en 8

€ 111,- (maximaal)

 

Voortgezet onderwijs

Vergoeding

Schoolkosten brugklas

€ 332,- eenmalig

Huiswerkbegeleiding brugklas

€ 56,- per maand, voor maximaal 6 maanden

Schoolkosten na brugklas

€ 56,- per jaar

Schoolreisjes

€ 111,- per jaar (maximaal)

Tweetalig onderwijs

€ 277,- per jaar

Digitaal apparaat (computer, laptop, tablet etc.)

€ 388,- per 5 jaar, per kind vanaf groep 8

Fiets

€ 277,- per 5 jaar, per kind vanaf groep 8

U vraagt de Meedoenregeling aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na invullen kunt u het naar ons mailen of opsturen.

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.