Bijdrage voor langdurig lage inkomens

Heeft u 3 jaar of meer een laag inkomen, terwijl u heeft geprobeerd om extra werk of meer inkomen te krijgen? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming aanvragen: de individuele inkomenstoeslag. Deze bijdrage kunt u 1 keer per 12 maanden aanvragen.

Voor wie is individuele inkomenstoeslag bedoeld?

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, die minstens 3 jaar een laag inkomen en weinig vermogen hebben. Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders mogen maximaal € 15.150,- aan eigen vermogen hebben. Voor alleenstaanden is dat maximaal € 7.575,- Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel onder ‘Inkomenstabel’ vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl.

Daarnaast voldoet u nog aan een aantal andere voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op individuele inkomenstoeslag:  

 • U heeft geen uitzicht op een hoger inkomen.
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U ontvangt geen studiefinanciering en u ontvangt geen tegemoetkoming voor schoolkosten.
 • U heeft zich voldoende ingespannen om werk te vinden of te houden.
 • Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk dat u zich houdt aan alle afspraken en plichten met uw klantmanager.

U kunt elke 12 maanden opnieuw individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt dit niet aanvragen voor voorgaande jaren.

Let op! U hoeft de toeslag NIET meer aan te vragen als u:

 • de individuele inkomenstoeslag na 1 januari 2023 heeft ontvangen én
 • een Participatiewet-uitkering heeft.

De gemeente beoordeelt dan na 12 maanden opnieuw of u recht heeft op de toeslag.

Leefsituatie *

Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld

Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld

Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.869,21

€ 1.775,75

Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.308,45

€ 1.243,02

Jongerennorm 18 – 21 jaar

€ 323,03

€ 306,88

Kostendeler 3 personen van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 809,99

€ 769,49

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar

€ 644,45

€ 612,23

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar

€ 414,31

€ 393,59

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie. Dit zijn de toeslagen voor 2024:

 • Alleenstaand: € 449,-.
 • Alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar: € 570,-.
 • Getrouwd of samenwonend zonder kinderen: € 631,-.
 • Getrouwd of samenwonend met kinderen: € 685,-

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na invullen van dit formulier kunt u dit naar ons opsturen via de mail of per post.

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.