Spring naar content

Maatschappelijke participatie

Iedere inwoner van de Hoeksche Waard die graag wil sporten, erop uit wil of gebruik wil maken van media en die aan de voorwaarden voldoet, kan een beroep doen op Maatschappelijke Participatie. Met de regeling maatschappelijke participatie ontvangen u en uw kinderen een bijdrage om bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub, een dagje weg te gaan of abonnementen af te sluiten.

Vraag een bijdrage voor maatschappelijke participatie aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na invullen kunt u het naar ons mailen of opsturen.

U kunt voor uzelf en voor uw kinderen een bedrag ontvangen voor een dagje uit, contributies/lidmaatschappen van sportclubs, bibliotheek, museum(jaarkaart), krant, tv, telefoon, internetaansluiting, tijdschriften, concerten of voorstellingen. U kunt maatschappelijke participatie voor uzelf en voor uw kinderen aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • Uw bezit is niet hoger dan het maximaal toegestaan vermogen (dit is voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.590,- en voor alleenstaanden € 6.295,-)
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel wat dat voor u is in uw situatie.

Inkomenstabel januari 2021

Leefsituatie * Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm
Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.997,24 € 1.897,38
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.398,07 € 1.328,17
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.106,96 € 2.001,61
Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.554,76 € 1.477,02
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 764,57 € 730,14
Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar € 476,69 € 454,55

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op.

U ontvangt per kalenderjaar € 102,- per persoon.

Binnen 8 weken na de dag van ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.