Spring naar content

Individuele studietoeslag

Kunt u naast uw studie geen bijbaantje nemen vanwege een beperking? Dan heeft u misschien recht op individuele studietoeslag. Dit is een aanvulling op uw studiefinanciering. 

Voor wie is de individuele studietoeslag?

De individuele toeslag is bedoeld voor iedereen die 18 jaar of ouder is en vanwege een beperking niet kan werken naast een studie. Daarbij mag u niet veel eigen vermogen hebben. Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders mogen maximaal € 12.590,- aan eigen vermogen hebben. Voor alleenstaanden is dat maximaal € 6.295,-.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U studeert aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs.
  • U staat ingeschreven bij DUO en hebt recht op studiefinanciering of Wet Tegemoetkoming Onderwijs en Studiekosten (WTOS).
  • U kunt met medische bewijsstukken aantonen dat u structureel niet kunt werken naast uw studie vanwege een medische beperking.

De individuele studietoeslag is een aanvulling op uw studiefinanciering. De studietoeslag is een maandelijkse toelage van € 300,-. Eventuele inkomsten worden in mindering gebracht. U mag deze bijdrage vrij besteden.

U vraagt de individuele studietoeslag aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Na invullen kunt u het naar ons mailen of opsturen via de post.

Download het pdf-formulier en vraag individuele studietoeslag aan

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.