Spring naar content

Hulp bij het vinden van werk

Mensen die werken, voelen zich vitaler en fitter. Gemeente Hoeksche Waard vindt werk belangrijk en zet daar vol op in. Voor iedereen: jong of oud, met weinig of veel werkervaring of met een arbeidsbeperking. Of u nu een uitkering heeft of niet, we ondersteunen u graag bij het vinden van werk.

Een baan vinden is soms best een uitdaging. Hoe pakt u dit aan? Op de website van werk.nl vindt u tips over solliciteren, opleidingen, contracten en salaris. Doe ook de tests om te ontdekken waar u goed in bent en de online trainingen om uzelf te ontwikkelen. Bekijk ook het overzicht met kansberoepen op de website van het UWV , om te ontdekken bij welke beroepen de kans op werk gemiddeld is of hoger is.

Ook als u geen uitkering ontvangt, kunt u persoonlijke ondersteuning ontvangen bij het zoeken naar werk. Bel met de gemeente om een vrijblijvende afspraak te maken met een klantmanager van HW werkt!

Een klantmanager van HW werkt! biedt u persoonlijke begeleiding bij het zoeken van een baan. We verwachten van u een actieve houding. Afspraken die wij met u maken komt u na en u zorgt ervoor dat u telefonisch of per e-mail goed bereikbaar bent. Uw klantmanager bespreekt regelmatig de voortgang met u en ondersteunt u bij het vinden van vacatures.

Uw eigen inzet bij het vinden van werk is bepalend. U moet dagelijks naar werk zoeken. Ook naar werk dat niet bij uw opleidingsniveau of interesses past. U moet uw sollicitaties kunnen aantonen bij uw klantmanager Werk. Bent u jonger dan 27 jaar en heeft u (nog) recht op studiefinanciering? Dan bent u verplicht om een opleiding te volgen. Kunt u geen opleiding volgen? Dan ondersteunen wij u bij het vinden van werk.

U kunt uw kansen op de arbeidsmarkt het beste vergroten door actief aan de slag te zijn. Bij het werkleerbedrijf van HW werkt! kan dat. U doet hier werkervaring en werknemersvaardigheden op met behoud van uw uitkering. Soms kunt u ook aan de slag in een werkervaringsplek bij een werkgever. We houden rekening met wat u wel en niet kunt. Het vinden van werk staat altijd voorop.

Kunt u nu (nog) niet werken en ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan zoeken we met u naar een manier om mee te doen in de samenleving. Het liefst in de Hoeksche Waard. Maatschappelijk participeren noemen we dat. We kijken naar uw mogelijkheden en hoe u nog stappen kunt maken richting betaald werk.

Ga naar de pagina Bijstandsuitkering om uw uitkering aan te vragen.

Wanneer u een uitkering aanvraagt, krijgt u een persoonlijke klantmanager die u ondersteunt bij het zoeken naar werk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van HWwerkt!