Spring naar content

Hulp bij betalingsachterstanden

Heeft u uw rekening voor huur, energie, water of zorg niet tijdig betaald? En heeft u daarvoor ten minste 1 herinnering ontvangen en is hierover in ieder geval 1 keer contact met u geprobeerd op te nemen? Dan kan het dat u post ontvangt van gemeente Hoeksche Waard. Hierin doen wij inwoners een aanbod om mee te denken over geldzaken. Dit aanbod is gratis en vrijblijvend.

Wij kunnen u helpen door:

  • Na te gaan of u recht heeft op toeslagen en regelingen;
  • Mee te kijken met uw financiën en administratie;
  • Contacten te leggen om afspraken te maken over betalingsachterstanden;
  • Te luisteren naar uw verhaal.

Als u hulp wilt bij geldzaken, kunt u zelf online een telefonische afspraak met ons inplannen. Maak hiervoor een afspraak. Ook kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of mailen naar geldvragen@gemeentehw.nl.

Heeft u andere vragen? Neem ook dan gerust contact met ons op. Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08.30 en 17:00 uur.

Per 1 januari 2021 zijn verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf wettelijk verplicht bij gemeenten een melding te maken van betalingsachterstanden. De gemeente ontvangt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om contact te leggen en te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is. Alleen de betrokken medewerkers hebben inzage in deze gegevens.

Mensen die een of meer rekeningen voor hun zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben voldaan, ondanks minimaal één herinnering en contactpoging. De betalingsachterstand is minimaal 30 dagen oud.

Wij luisteren naar uw verhaal en bespreken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken en de geldzorgen weg te nemen. Wij kunnen u helpen door:

  • Na te gaan of u recht heeft op toeslagen en regelingen;
  • Mee te kijken met uw financiën en administratie;
  • Contacten te leggen om afspraken te maken over betalingsachterstanden;
  • Te luisteren naar uw verhaal.

Ook dan kunt u contact met ons opnemen door online een afspraak te maken of te bellen via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 . Ook kunt u een mail sturen naar geldvragen@gemeentehw.nl.  Meer informatie over hulp, tips en ervaringen vindt u op de website van voor het zelfde geld.

Nee, deelname is niet verplicht. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan onze medewerker.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand alle rekeningen te betalen. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kloppen gemeenten zélf aan bij inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen ernstige financiële problemen worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan.

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven om bij gemeenten een melding te maken van een betalingsachterstand. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de wet te voldoen en inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp te kunnen aanbieden.

Woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf geven de betalingsachterstanden door via een streng beveiligde databank. Zij delen deze gegevens alleen met de gemeente. Het betreft de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de inwoner te identificeren en te bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en eventueel telefoonnummer en mailadres).
  • Gegevens om te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is (hoogte en duur van de betalingsachterstanden).

Alleen de betrokken medewerkers van de gemeente hebben inzage in de persoonsgegevens. Uw gegevens worden 1 jaar nadat u geen gebruik meer maakt van het hulpaanbod automatisch vernietigd.

Wilt u niet dat de gemeente de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgt? Meldt dit dan aan uw verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy of wilt u een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar onze privacyverklaring