Spring naar content

Collectieve zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners van de Hoeksche Waard gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering, het VGZ Rotterdampakket. Deze zorgverzekering is voor álle inwoners van de Hoeksche Waard, ongeacht hun inkomen of vermogen. Door de uitgebreide dekking is de zorgverzekering voor iedereen aantrekkelijk. Want als u ziek bent, wilt u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan.

Vanaf eind november kunt u zich voor het jaar 2022 aanmelden. 

Regelt u uw inschrijving liever schriftelijk? Gebruik dan onderstaand inschrijfformulier.

VGZ biedt betalingsregeling en budgetcoach voor verzekerden VGZ Rotterdampakket

Sommige verzekerden beleven nu moeilijke tijden. VGZ wil haar verzekerden daarom rust en ruimte geven om zijn of haar financiële situatie op orde te krijgen en helpen bij het voorkomen van betalingsproblemen. Daarom biedt VGZ twee mogelijkheden: een betalingsregeling en inzet van een budgetcoach.

Betalingsregeling

VGZ biedt de verzekerden mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling aanvragen kan via Mijn VGZ of via de VGZ Zorg App. Meer informatie over het digitaal afsluiten van een betalingsregeling is te vinden op de website van VGZ. Ook kan ook de VGZ klantenservice helpen met het treffen van een betalingsregeling, te bereiken via telefoonnummer 088 – 131 16 61 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Budgetcoach

Volstaat alleen een betalingsregeling niet? Dan kan één van de VGZ budgetcoaches helpen. Samen met de verzekerde kijkt de budgetcoach naar een passende oplossing.

Kijk voor meer informatie op de website van VGZ.

  • Heeft u een netto gezinsinkomen tot de inkomensgrenzen in onderstaande tabel? Dan is het wettelijk eigen risico meeverzekerd door een premiebijdrage van de gemeente van € 40,-. U betaalt € 0,- aan eigen risico als u zorg gebruikt. Uw premie wordt € 151,67 per persoon per maand. Hier is de bijdrage van de gemeente al in verrekend.
  • Heeft u een hoger gezinsinkomen? Dan kunt u ervoor kiezen om het wettelijk eigen risico in termijnen te betalen. U ontvangt geen bijdrage van de gemeente voor de premie. Uw premie bedraagt € 163,53 per persoon per maand.

Inkomenstabel juli 2020

Leefsituatie * Netto inkomen per maand inclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld t/m 130% van de bijstandsnorm
Gezin of samenwonenden van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.966,77 € 1.868,43
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.376,74 € 1.307,90
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.088,94 € 1.984,50
Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.539,54 € 1.462,56
Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 752,07 € 718,16
Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar € 468,93 € 447,13 

* De bovengenoemde situaties zijn de meest voorkomende situaties. Is uw situatie anders? Neem dan contact met ons op. U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als u inwoner bent van de Hoeksche Waard, geen betalingsachterstand bij uw zorgverzekeraar heeft en de premie laat incasseren van uw bankrekening.

Het VGZ-Rotterdampakket biedt ruime vergoedingen zoals:

  • Fysiotherapie: 20 behandelingen.
  • Bril of lenzen: volledige vergoeding uit het basisassortiment.
  • Podotherapie: € 300,-.
  • Vergoeding eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief).
  • Mantelzorg: € 500,- voor de mantelzorgmakelaar en 20 dagen vervangende mantelzorg.
  • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar: € 500,-.
  • Orthodontie tot 18 jaar: € 2.500,-, boven 18 jaar: € 500,-.
  • € 400,- voor preventie om uw gezondheid op peil te houden of te verbeteren (o.a. preventieve cursussen om te leren omgaan met een ziekte of aandoening en een specifiek aanbod van cursussen in Rotterdam zoals een opstappro­gramma naar laagdrempelig bewegen).

Onder ‘Documenten’ kunt u het complete VGZ Rotterdampakket vergoedingoverzicht downloaden.

Wilt u meer weten over het VGZ Rotterdampakket? Kijk op de website van VGZ of bel maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur met de VGZ klantenservice via 0800 – 887 43 66. Wilt u iets wijzigen? Dit regelt u ook via de website van VGZ of door het onderstaand wijzigingsformulier te gebruiken.

Wijzigingsformulier zorgverzekering