Spring naar content

Betaaldata, vakantiegeld en hoogte

Uw uitkering wordt achteraf en per maand uitbetaald. Rond elke 5e van de maand is uw uitkering bijgeschreven op uw bankrekeningnummer. Bijvoorbeeld: uw uitkering van de maand mei staat rond 5 juni op uw rekening.

Uitbetaling uitkeringen 2021

 • Vrijdag 5 februari
 • Vrijdag 5 maart
 • Donderdag 1 april
 • Woensdag 5 mei
 • Vrijdag 4 juni
 • Maandag 5 juli
 • Donderdag 5 augustus
 • Vrijdag 3 september
 • Dinsdag 5 oktober
 • Vrijdag 5 november
 • Vrijdag 3 december
 • Woensdag 29 december

De eerstvolgende uitbetaling in 2022 zal op 5 februari zijn. 

Elke maand wordt een deel van uw uitkering opgespaard voor vakantiegeld. U ontvangt het vakantiegeld elk jaar in juni of als uw uitkering stopt.

Hoeveel uitkering u ontvangt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u voor uw situatie de hoogte van de uitkering.

Wilt u een voorlopige teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u uw belastbaar bruto-inkomen opgeven. De uitkering die u van ons ons ontvangt is een netto-uitkering. Daarom hebben we de bruto-jaarbedragen van de uitkering hieronder voor u op een rij gezet.

Bruto jaarbedrag bij volledige uitkering in 2021, 21 jaar tot pensioenleeftijd:

 • Gehuwd, per partner: € 10.144,-
 • Alleenstaande ouder: € 16.006,-
 • Alleenstaande: € 16.006,-