Verhuizen naar Nederland

Als u (opnieuw) in Nederland komt wonen moet u zich bij ons inschrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Kom langs bij ons servicepunt in Oud-Beijerland. Maak hiervoor online een afspraak. Als uw partner en kinderen ook in Nederland komen wonen, moeten zij met u meekomen.

Let op: gaat het om inschrijven van personen uit Oekraïne? Bel dan naar 088 – 647 36 47 voor het maken van een aparte afspraak. 

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Indien nodig een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt (dit is bijvoorbeeld een tijdelijk reisdocument zoals een noodpaspoort of reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen).
  • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte (mochten deze akte op het moment van inschrijving nog niet geregistreerd zijn in het buitenland, zoals bijvoorbeeld de echtscheidingsakte, dan mogen deze documenten ook op een later tijdstip worden aangeleverd.

In bepaalde situaties heeft u extra documenten nodig:

  • Als u bij iemand gaat inwonen of samenwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres. Als er niemand op het adres staat ingeschreven, moet er een kopie van een huur- of koopovereenkomst worden getoond.
  • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving.

Wilt u emigreren maar heeft u niet de nationaliteit van een EU-land?

  • Dan heeft u ook een verblijfsvergunning nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Let op! Wij moeten kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan ons of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

  • Bij de eerste keer inschrijven in Nederland: binnen 4 weken ontvangt u bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN).
  • Bij een hervestiging (u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan): u ontvangt binnen 5 werkdagen bericht over uw inschrijving.

Via Links op deze pagina kunt u een brochure van de overheid downloaden waarin u o.a. leest welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen (BRP) staan en waar ze voor gebruikt worden. We zetten de rechten en verplichtingen van burgers op een rij.