Rijbewijs omwisselen

Een buitenlands rijbewijs kunt u in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U regelt dit bij de gemeente.

Kom langs bij een van onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak.

Het buitenlandse rijbewijs moet afgegeven zijn door de bevoegde buitenlandse instantie in:

 1. Een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). (landen die behoren tot de Europese Unie (EU): België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Kroatië en Bulgarije. Landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland)
 2. Een land buiten de EU/EVA en waarmee Nederland een omwisselingovereenkomst heeft. Deze landen zijn bij de gemeente bekend en staan ook vermeld op de website van de RDW. U kunt op de website van de RDW vinden hoe lang u met uw buitenlandse rijbewijs in Nederland mag rijden.
 3. Een land buiten de EU/EVA, alleen als u in aanmerking komt voor de ’30 % belastingregel’. Meer informatie over deze regeling kunt u krijgen bij de belastingdienst in Heerlen.
 4. De voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.
 5. Een ander land dan bij de punten 1 t/m 4 aangegeven en u heeft een Nederlands rijbewijs gehad, dat geldig was na 30 juni 1985.

Een nieuw rijbewijs kost € 51,10.

 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen en maximaal 6 maanden oud is. Bij de servicepunten is een pasfoto-automaat aanwezig, waarin u voor € 9,- pasfoto’s kunt maken. U kunt met bankpas, creditcard en mobiel betalen. Voor een pasfoto die voldoet aan de eisen kunt u ook terecht bij een fotograaf of in een fotowinkel.
 • Voor het digitaal verlengen van uw rijbewijs bij de RDW betaalt u voor uw foto in de pasfoto-automaat in onze servicepunten € 13,-. U kunt met bankpas, creditcard en mobiel betalen.
 • Het buitenlandse rijbewijs.
 • Eventueel een vertaling van het buitenlands rijbewijs.
 • Het vorige Nederlandse rijbewijs (als dit nog in het bezit is van de aanvrager).
 • Een verklaring van de belastingdienst (de beschikking bewijsregel) afgegeven door de belastingdienst in Heerlen (alleen als u valt onder punt 3 van het kopje ‘Wat zijn de regels voor het omwisselen van mijn rijbewijs’).

Let op: U kunt een paar weken niet rijden omdat uw buitenlandse rijbewijs opgestuurd moet worden naar de RDW. U leest hier meer over op de website van het RDW.

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) hebben de Europese Unie te verlaten. Dit heet de ‘Brexit’. Door deze Brexit zijn de voorwaarden veranderd voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, die in Nederland wonen.

Brexit en rijbewijs

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd koninkrijk en woont u in Nederland? Dan zijn de regels voor het omwisselen van uw rijbewijs of kwalificatiekaart sinds  de Brexit veranderd.

U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

Paspoort of identiteitskaart mee

Als u wel gaat rijden, neem dan een document mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart.

Verzekering

Heeft u een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan bent u gewoon verzekerd. Ook al kunt u het rijbewijs op dat moment niet laten zien. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

Andere landen

In andere landen rijden tijdens de aanvraag raden wij af. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.