Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. De BRP bevat persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, huwelijksgegevens en gegevens over kinderen. Deze gegevens worden vermeld op een zogeheten “persoonslijst”.

Het bijhouden van de Basisregistratie Personen is een taak van de gemeente. Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie correct en actueel zijn. Als u wilt weten hoe u geregistreerd staat kunt u dit nakijken op de website van MijnOverheid onder het kopje identiteit. Meer informatie over uw gegevens die u in kunt zien op MijnOverheid leest u hier.

Uw persoonlijke gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen. Pensioenfondsen ontvangen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taken. Instellingen die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen, gaan dus altijd uit van de informatie die zij hebben ontvangen uit de Basisregistratie Personen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

Het verstrekken van gegevens voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, dat is namelijk verplicht. Hierbij kunt u denken aan verstrekkingen aan de rijksoverheid, UWV of Belastingdienst. Er zijn in enkele gevallen echter ook andere instellingen die om verstrekking van uw gegevens uit de BRP vragen, denk hierbij aan:

  • een curator of advocaat voor het verzenden van een dagvaardiging naar uw adres;
  • een notaris voor het opmaken van een akte;
  • financiële instellingen, bijvoorbeeld voor het uitbetalen van pensioengelden.

U kunt een verzoek tot geheimhouding gelijk op onze site regelen. U kunt ook op deze link klikken, daarna logt u in met uw DigiD en vult uw verzoek tot geheimhouding in. Het verwerken van uw verzoek zal ongeveer 2 werkdagen duren. Hierna kunt u controleren of uw geheimhouding is verwerkt op de website van MijnOverheid. Het geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt. Het intrekken van uw verzoek kunt u op dezelfde manier aanvragen.

Voor commerciële doeleinden worden geen gegevens verstrekt uit de basisregistratie personen. Dit staat de wet BRP niet toe. Als gemeente persoonsgegevens wil verstrekken aan niet-commerciële instellingen (sportverenigingen/particulieren), dan moet dat geregeld zijn in een gemeentelijke verordening. De mogelijkheid om dergelijke gegevens te verstrekken is in de verordening gegevensverstrekking BRP van gemeente Hoeksche Waard niet opgenomen.

De gemeente registreert aan wie uw gegevens gedurende het afgelopen jaar zijn verstrekt. Voor een overzicht hiervan kunt u (schriftelijk en ondertekend) een verzoek indienen via info@gemeentehw.nl.