Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geboortegegevens, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de BRP
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
 • gezagsverhouding en curatele
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht

U kunt het formulier ‘Verzoek tot opname/wijziging/aanvulling in de basisregistratie’ naar ons opsturen of bij ons afgeven. Laat zien dat uw gegevens niet kloppen door bijvoorbeeld een brief van de gemeente toe te voegen waarin uw gegevens fout vermeld staan.

Heeft u buitenlandse uittreksels of afschriften die u wilt tonen? Dan vragen wij u op afspraak bij ons langs te komen.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U moet op afspraak komen als u buitenlandse uittreksels of afschriften wilt gebruiken voor de wijziging van uw persoonsgegevens.

U neemt het volgende mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een document waarop uw foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte. Deze akte moet zijn vertaald in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Het kan ook zijn dat de akte nog gelegaliseerd moet worden. Dit kan bij de afspraak vastgesteld worden.

Binnen 4 weken pasen wij de foute gegevens aan. Wij sturen u een brief als uw gegevens aangepast zijn. Ook als wij uw gegevens niet kunnen of mogen aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.