Spring naar content

Vouchers voor ondernemers

Bent u als ondernemer financieel getroffen door de coronacrisis en heeft u te maken met  financiële problemen zodat u de huur of de rekeningen niet meer kunt betalen? De gemeente bekijkt samen met partijen zoals de Detailhandelsraad hoe zij ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis een steuntje in de rug kunnen geven. Zo zijn er vouchers beschikbaar voor huurbemiddeling, financieel advies en voor business coaching. De vouchers kunnen ook uitgereikt worden aan verenigingen en stichtingen.

Ondersteuning bij problemen met een verhuurder

Heeft u problemen met het betalen van de huur door de coronacrisis en heeft u geprobeerd om met uw vastgoedeigenaar in gesprek te gaan maar heeft dit niet geleid tot afspraken? De regionale detailhandelsraad biedt in samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard een voucher aan voor huurbemiddeling. Een externe consultant gaat na toetsing van het verzoek, in onderhandeling treden met vastgoedeigenaren om waar mogelijk en haalbaar een huurprijsverlaging of een vorm van compensatie af te spreken. Wilt u meer informatie, stuur een mail naar info@retailhoekschewaard.nl.

Financieel advies

Bent u als ondernemer financieel getroffen door de coronacrisis en is de noodsteun van de Rijksoverheid, en andere voorliggende voorzieningen (zoals de bestaande regelingen vanuit de gemeente) onvoldoende om een dreigend faillissement te keren? Gemeente Hoeksche Waard stelt vouchers beschikbaar voor financieel advies. De financieel/fiscaal adviseur maakt op basis van de ingediende stukken  een analyse van de situatie. Wat is de oorzaak van het dreigende faillissement, wat is er gedaan om de schade te beperken, is er sprake van liquide nood en is er potentie voor verbetering? Na twee gesprekken met de ondernemer geeft de adviseur een richtinggevend financieel en/of fiscaal juridisch advies over de te ondernemen stappen. De ondernemer kan daarna zelf acties ondernemen om tot uitvoering van het advies te komen of derden hiervoor in te schakelen. Meer weten? Stuur een mail naar ondernemen@gemeentehw.nl of neem contact op met één van de accountmanagers van de gemeente.

Coaching

Zit u als ondernemer door de coronacrisis in zwaar weer en heeft u behoefte aan ondersteuning door professionele coaching? De gemeente heeft vouchers beschikbaar voor businesscoaching. Een business coach uit de Hoeksche Waard helpt u met de ontwikkeling van uzelf en uw bedrijf. De voucher staat voor drie coaching sessies. De ondernemer kiest de business coach uit een selectie van business coaches die een overeenkomst met de gemeente aan zijn gegaan.Wilt u hierover meer weten? Stuur een mail naar ondernemen@gemeentehw.nl of neem contact op met één van de accountmanagers van de gemeente.