Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. Het is verboden te venten op zondag, feestdagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:00 en 09:00 uur.

Wat valt niet onder venten?

  • het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel
  • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten
  • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats

Voor venten is geen vergunning nodig als je je aan de richtlijnen houdt van art 5.15 volgens de APV. Daar buiten is het verboden.