Register Sociale Hygiëne

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuw Register Sociale Hygiëne. Dit register wordt gevoerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Het oude register van de Stichting vakbekwaamheid Horeca (SVH) vervalt. Deze overdracht is onderdeel van de Alcoholwet en zal voor een actualisering van het register zorgen. Het register wordt door de gemeente gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor een alcoholvergunning.

Voor het verkrijgen van een alcoholvergunning voor horeca- en slijterijbedrijven moet minimaal 1 leidinggevende voldoende kennis en inzicht hebben op het gebied van sociale hygiëne.

Voor het verkrijgen van een alcoholvergunning van een para commerciële organisatie moeten minimaal 2 leidinggevenden voldoende kennis en inzicht hebben op het gebied van sociale hygiëne.

Om deze kennis aan te tonen is het behalen van een erkend diploma nodig. Dit diploma geeft recht op inschrijving in het Register Sociale Hygiëne. Het register wordt onder meer door de gemeente gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor een alcoholvergunning.

De komst van het nieuwe register van de Lcsh betekent dat iedereen, die nu ingeschreven staat in het oude register, 5 jaar de tijd heeft de registratie te herbevestigen in het nieuwe register. Doet u dit niet, dan vervalt uw diploma als erkend bewijsstuk. De herbevestiging van uw registratie is kosteloos.

Om uw registratie te herbevestigen gaat u naar de website Register Sociale Hygiëne. Klik op ‘registratie herbevestigen’ en doorloop de gevraagde stappen. Tijdens deze herbevestiging is het ook mogelijk om uw registratie eventueel te corrigeren of gegevens aan te vullen.

Iedereen die nog niet in het oude register stond en/of na 1 juli 2023 een Lcsh-erkend diploma Sociale Hygiëne behaalt, registreert zichzelf in het nieuwe register via de website Register Sociale Hygiëne. Een nieuwe registratie kost € 92,-.

Meer informatie vindt u op de website Register Sociale Hygiëne of onder het kopje documenten.