Spring naar content

Terugbetaling leges

Heeft u in 2020 of in 2021 een vergunning aangevraagd, maar door de coronacrisis van deze vergunning geen gebruik kunnen maken? Dan kunt u voor onderstaande vergunningen het legesbedrag terugvragen.

  • Alcoholwetvergunning (artikel 3 DHW), alleen horecabedrijven
  • Wijziging leidinggevenden/lokaliteit (artikel 30 en 30a DHW)
  • Ontheffing artikel 35 DHW
  • Exploitatievergunning artikel 2.28 APV
  • Ontheffing sluitingsuur artikel 2.29 APV
  • Aanwezigheidsvergunning artikel 30b Wet op de kansspelen
  • Vergunningen voor evenementen en snuffelmarkten (artikel 2.25 en 5:23 APV)

Met het formulier hieronder kunt u de terugbetaling van geïnde leges aanvragen. Controleer of deze teruggave geen andere nadelige (financiële) gevolgen voor u heeft.

Het formulier graag volledig invullen en mailen naar info@gemeentehw.nl o.v.v. terugbetaling leges. Het verzoek tot teruggaaf kunt u ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.