Lokale noodsteun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen

Bent u door de coronacrisis in financiële nood gekomen met uw onderneming, vereniging  of stichting? Dan kunt u een beroep doen op noodsteun van gemeente Hoeksche Waard. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden.

Voor wie is de noodsteun?

Ondernemers (waaronder ook zzp-ers, eenmanszaken en VOF’s), verenigingen en stichtingen.

Is uw onderneming/vereniging/stichting door de coronacrisis in acute financiële problemen gekomen? Kunt u geen of onvoldoende steun krijgen vanuit de rijksoverheid en uw bank? Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming/vereniging/stichting is langer dan zes maanden in de Hoeksche Waard gevestigd. Voor verenigingen en stichtingen geldt aanvullend dat ze actief zijn voor de Hoeksche Waard en dus niet voor een andere regio of gemeente.
  • Er is sprake van financiële nood en het voortbestaan van de onderneming/vereniging/stichting staat hierdoor op het spel.
  • De financiële problemen van uw onderneming/vereniging/stichting zijn aantoonbaar veroorzaakt door de coronacrisis. Er was geen sprake van financiële nood voor de coronacrisis uitbrak.
  • U kunt geen of in onvoldoende mate een beroep doen op financiële regelingen vanuit de rijksoverheid. U kunt dit schriftelijk aantonen. Hier vindt u informatie over deze regelingen.
  • U kunt geen of in onvoldoende mate financiële steun krijgen van uw bank zoals een lening, overbruggingslening of uitstel van aflossingsverplichtingen. Wij vragen u dit aan te tonen door het overleggen van een brief waarin uw verzoek om financiering is afgewezen.
  • U heeft aantoonbaar alles in het werk gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verminderen en/of de financiële positie te verbeteren.

Laat via ondernemen@gemeentehw.nl weten dat u een afspraak wilt maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook bellen 088 64 73 647. In de mail zet u uw naam, telefoonnummer, emailadres, of het gaat om een bedrijf, vereniging of stichting en de naam van uw bedrijf, vereniging of stichting. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een afspraak. In een persoonlijk gesprek wordt met u bekeken waar de behoefte ligt en of u aan de voorwaarden voldoet om noodsteun aan te vragen in de vorm van bijvoorbeeld een garantstelling of een lening. Indien dit het geval is, ontvangt u vervolgens een digitaal aanvraagformulier. Bij het indienen van dit formulier wordt gevraagd relevante bewijsstukken bij te voegen zoals een jaarrekening 2018-2019 en een verklaring van de bank waaruit blijkt dat zij onvoldoende hulp kunnen bieden.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. In deze commissie zitten specialisten vanuit de gemeente met een achtergrond van juridische zaken, stichtingen en verenigingen, ondernemen en financieel. Ook geeft een onafhankelijke accountant advies aan de commissie over de aanvraag op basis van de financiële stukken. De vragen die zij beantwoorden:

  • Is het aantoonbaar dat de problemen veroorzaakt zijn door de coronacrisis?
  • Is er sprake van financiële nood?
  • Is de onderneming/vereniging/stichting levensvatbaar na de noodsteun?  
  • En is er zicht op verbetering?

Nadat de aanvraag officieel is ingediend inclusief alle benodigde bewijsstukken, neemt het college van burgemeester en wethouders binnen vier weken een besluit over toekenning van noodsteun. Als dit besluit positief is, vindt uitbetaling binnen twee weken plaats. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld en dus niet gepubliceerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Illustratie-bericht-noodfonds.png