Lokale regelingen en ondersteuning ondernemers gemeente Hoeksche Waard

De gemeente heeft de volgende maatregelen getroffen om de ondernemers te helpen.

Vanwege de coronacrisis lukt het ondernemers niet altijd om voldoende tijd vrij te maken voor de taken van een ondernemersvereniging, terwijl samenwerking in deze tijden erg belangrijk is. Provincie Zuid-Holland huurt daarom 3 parkmanagers in die als ambassadeur ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen ondersteunen.

Ook voor de Zuid-Hollandse winkelgebieden verwacht de provincie 3 ambassadeurs aan te stellen. Ze gaan in gesprek met ondernemersverenigingen en waar nodig bieden zij hands-on ondersteuning. De ambassadeurs zullen ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen en in winkelgebieden actief benaderen. Mocht u hier niet op kunnen wachten of heeft u een urgent verzoek, mail dan naar ambassadeurswerklocaties@pzh.nl.

Bedrijventerrein de Hoogerwerf Oud-Beijerland

 

Heeft u in 2020 of in 2021 een (horeca) vergunning aangevraagd? Dan kunt u tot en met 30 juni 2022 voor onderstaande vergunningen het legesbedrag terugvragen;

  • Alcoholwetvergunning (artikel 3 DHW), alleen horecabedrijven
  • Wijziging leidinggevenden/lokaliteit (artikel 30a alleen voor horeca)
  • Ontheffing artikel 35 DHW
  • Ontheffing sluitingsuur artikel 2.29 APV
  • Aanwezigheidsvergunning artikel 30b Wet op de kansspelen
  • Vergunningen voor evenementen en snuffelmarkten (artikel 2.25 en 5:23 APV)

Gebruik dit formulier Verzoek tot teruggaaf leges 2020/2021 voor uw aanvraag.

Controleer of deze teruggave geen andere nadelige (financiële) gevolgen voor u heeft. Het formulier graag volledig invullen en mailen naar info@gemeentehw.nl o.v.v. terugbetaling leges. Het verzoek tot teruggaaf kunt u ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

We betalen de gemeentelijke leges voor de marktondernemers en standplaatshouders van de gemeentelijke markten terug voor de marktdagen die als gevolg van de coronauitbraak geen doorgang (hebben kunnen) vinden.

De regeling geldt voor marktondernemers en standplaatshouders die geen gebruik maakten dan wel maken van hun marktplaats in de periode van 15 december 2020 tot en met 31 december 2021. Zij worden via de marktmeester of de gemeente verder geïnformeerd over deze regeling. De betreffende ondernemers ontvangen namelijk een terugbetaling voor de periode 15 tot en met 31 december 2020. De kosten voor 2021 worden niet gefactureerd voor de marktdagen die vanwege coronamaatregelen geen doorgang vonden/vinden in de periode na 31 december 2020 en tot het einde van 2021.

Heeft u vragen? Laat het ons weten ondernemen@gemeentehw.nl