Spring naar content

Reclame plaatsen

U kunt op verschillende manieren reclame maken voor uw product, dienst, organisatie of evenement. U kunt bijvoorbeeld schriftelijke of digitale middelen inzetten, maar u kunt ook denken aan de volgende mogelijkheden voor buitenreclame:

  • Reclame plaatsen op of aan een gebouw.
  • Reclame plaatsen via zogenaamde driehoeksborden langs de weg.
  • Een evenement aankondigen via digitale informatiedisplays langs de weg.

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Hiervoor hebben we zogenoemde objectgerichte welstandscriteria opgesteld. Deze zijn afhankelijk van de locatie van het gebouw. Deze kunt u nalezen in het Informatieblad reclame. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning. Vergunning aanvragen Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Digitale informatieborden Oud-Beijerland

Hiervoor kunt u contact opnemen met Bereik B.V.

Digitale informatieborden Strijen en Mookhoek

Hiervoor kunt u contact opnemen met Suurland Outdoor B.V.

Digitale informatieborden Klaaswaal en Numansdorp

Hiervoor kunt u contact opnemen met Suurland Outdoor B.V.

Reclame op Middeneilanden van de rotondes in Numansdorp (Cromstrijen)

Onbekend

Reclame op Middeneilanden van de rotondes in Oud-Beijerland

Hiervoor kunt u contact opnemen met Concessions Company B.V.

Reclame op Middeneilanden van de rotondes in Strijen

Hiervoor kunt u contact opnemen met C&W Rotonde B.V.

Plattegrondkasten met reclame Hoeksche Waard (met uitzondering van Strijen)

Hiervoor kunt u contact opnemen met Suurland Outdoor B.V.

Plattegrondkasten met reclame in Strijen

Hiervoor kunt u contact opnemen met Van Uden Special Products B.V.

Industriebewegwijzering Oud-Beijerland

Hiervoor kunt u contact opnemen met City Outdoor Signs B.V.

Industriebewegwijzering Strijen

Hiervoor kunt u contact opnemen met Van Uden Special Products B.V.

Industriebewegwijzering Blaaksedijk – Boonsweg

Hiervoor kunt u contact opnemen met Naamplaat Bewegwijzering B.V.

Sandwichborden en driehoekige borden rond lichtmasten Cromstrijen

Onbekend

Sandwichborden en driehoekige borden rond lichtmasten Oud-Beijerland

Hiervoor kunt u contact opnemen met EHS – Media (Event Support Holland).

Abri’s (bushokjes) met bijbehorende reclamelichtbakken, overdekte fietsenstallingen en reclame – lichtbakken aan lichtmasten

Alle abri’s en overdekte fietsenstallingen van het model Abora in de Hoeksche Waard die binnen de bebouwde kom staan, met uitzondering van Klaaswaal.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Concessions Company B.V in samenwerking met OFN.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.