Toezicht Alcoholwet

De gemeente controleert of bedrijven en inwoners zich houden aan de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet). Hierin staat onder meer dat bedrijven geen alcoholhoudende drank mogen verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Jongeren zijn zelf ook strafbaar als zij alcoholhoudende drank bij zich hebben. 

Hebt u een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt? Drank met een hoger alcoholpercentage dan 0,5 % mag u alleen aan jongeren verkopen van wie u hebt vastgesteld dat ze 18 jaar of ouder zijn. Als u zich niet aan de regels houdt krijgt u eerst een waarschuwing. Overtreedt u opnieuw de regels? Dan krijgt u een boete.  

Bij meerdere overtredingen kunnen we ook strengere maatregelen nemen. Zoals een tijdelijk verbod voor het verkopen van alcohol in een supermarkt of het (tijdelijk) intrekken van de horecavergunning van een horecabedrijf.

Verkoopt u alcoholhoudende drank? Dan bent u wettelijk verplicht om vast te stellen dat de koper 18 jaar of ouder is. U moet daarom altijd een identiteitsbewijs vragen aan kopers in deze leeftijdscategorie. Vraagt u niet naar een identiteitsbewijs? Dan kunnen wij u een waarschuwing of boete geven. Het maakt niet uit of de koper 18 jaar is of niet. Als u alcoholhoudende drank verkoopt, moet u dus bij twijfel altijd de leeftijd vaststellen. 

Wij controleren op de volgende manieren:

  • Een inspecteur bekijkt een tijd lang of een bedrijf alcoholhoudende drank verkoopt aan jongeren van wie niet is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn. 
  • Handhavers controleren of jongeren in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben. 
  • Inspecteurs controleren op de andere regels van de Alcoholwet, zoals het blijven doorschenken aan klanten die duidelijk al te veel gedronken hebben.

  • Een bedrijf dat alcoholhoudende drank verkoopt aan iemand die jonger is dan 18 jaar: € 1.360,- tot € 2.720,-.
  • Iemand die jonger is dan 18 jaar met alcoholhoudende drank in bezit: € 100,-. 
  • Iemand die alcoholhoudende drank geeft aan iemand die jonger is dan 18 jaar: € 100,-. 

We overleggen regelmatig over de wettelijke regels met betrokken organisaties. Op deze manier houden we samen in de gaten hoe het gaat en beschermen we jongeren tegen de gevaren van alcoholhoudende drank.