Snuffelmarkt

Een snuffelmarkt is een markt waar hoofdzakelijk tweedehands en onverkoopbare goederen en producten worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

Wilt u een snuffelmarkt organiseren in een gebouw dat openbaar toegankelijk is? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. U stuurt dit per mail of post naar ons toe.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

De snuffelmarkt mag geen risico opleveren voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Wanneer dit wel zo is, dan kan de markt verboden worden.