Reclame plaatsen

Reclame is op veel verschillende manieren te maken. Wilt u graag reclame plaatsen langs de weg, op een gebouw of aan een gebouw? Bijvoorbeeld via een (uithang)bord, spandoek of afbeelding/tekst op een muur. Dan is daar een omgevingsvergunning voor nodig. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

U mag niet zomaar reclame plaatsen in de openbare ruimte. De reclame mag bijvoorbeeld het verkeer niet in gevaar brengen of overlast veroorzaken. In veel gevallen is dan ook een omgevingsvergunning nodig als u reclame plaatst bij een bouwwerk of op een terrein. Wilt u controleren of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket.

Wij beoordelen of wij u een omgevingsvergunning kunnen verlenen. U ontvangt hierover doorgaans binnen 8 weken bericht. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan de vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden. De belangrijkste regels waaraan uw aanvraag wordt getoetst staan in de zogenoemde ‘objectgerichte welstandcriteria’. Deze zijn afhankelijk van de locatie waar u de reclame wilt plaatsen.