Spring naar content

Lokale regelingen en ondersteuning ondernemers gemeente Hoeksche Waard

De gemeente heeft dan ook de  volgende maatregelen getroffen om de ondernemers te helpen.

We betalen de gemeentelijke leges voor een evenementenvergunning terug aan aanvragers, waarvan als gevolg van de coronauitbraak is besloten om de vergunning in te trekken.

We betalen de gemeentelijke leges voor de marktondernemers en standplaatshouders van de gemeentelijke markten terug voor de marktdagen die als gevolg van de coronauitbraak geen doorgang (hebben kunnen) vinden.

 

Heeft u nog andere vragen? Laat het ons weten via e-mail: ondernemen@gemeentehw.nl 

Social return is een kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Heeft u als werkgever een opdracht van de gemeente? Dan stelt de gemeente hier vaak sociale voorwaarden aan. Om opdrachtnemers van de gemeente met een social return-verplichting in de coronacrisis te ondersteunen, verruimt de gemeente Hoeksche Waard de mogelijkheden om de social return-verplichting in te vullen. De verruiming geldt voor een periode van zes maanden, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020.

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de website van Werkgevers Servicepunt Rijnmond of neem contact op met onze adviseur SROI via 088 – 647 11 01 of sroi@gemeentehw.nl

Vanwege de coronacrisis lukt het ondernemers niet altijd om voldoende tijd vrij te maken voor de taken van een ondernemersvereniging, terwijl samenwerking in deze tijden erg belangrijk is. Provincie Zuid-Holland huurt daarom 3 parkmanagers in die als ambassadeur ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen ondersteunen.

Ook voor de Zuid-Hollandse winkelgebieden verwacht de provincie 3 ambassadeurs aan te stellen. Ze gaan in gesprek met ondernemersverenigingen en waar nodig bieden zij hands-on ondersteuning. De ambassadeurs zullen ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen en in winkelgebieden actief benaderen. Mocht u hier niet op kunnen wachten of heeft u een urgent verzoek, mail dan naar ambassadeurswerklocaties@pzh.nl.

Bedrijventerrein de Hoogerwerf Oud-Beijerland