Bed & Breakfast starten

Wilt u een Bed & Breakfast starten in uw woning of een bijgebouw bij uw woning? U leest dan in het bestemmingsplan of dat mag en onder welke voorwaarden. In een bestemmingsplan staat namelijk hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De regels kunnen per locatie verschillen, omdat elk gebied zijn eigen kenmerken heeft. Wilt u weten wat op uw locatie mogelijk is?

Voldoet uw idee aan het bestemmingsplan, houdt er dan rekening mee dat er nog meer regels kunnen gelden voor het realiseren van een Bed & Breakfast. Zo kunt een vergunning nodig hebben voor het (ver)bouwen van uw woning of bijgebouw. Ook moet u mogelijk een melding brandveilig gebruik indienen. Kijkt u op de website van het ondernemersplein voor een handig stappenplan bij het starten van een Bed & Breakfast.

Voldoet uw idee niet aan het bestemmingsplan? In sommige gevallen is het mogelijk om van het bestemmingsplan af te wijken. Als u dit wilt, dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘strijdig gebruik’ aanvragen. U kunt dit doen via het Omgevingsloket Online. Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens en documenten u moet meesturen met uw aanvraag. Als u een aanvraag indient, dan moet u goed kunnen onderbouwen dat uw plan past in de omgeving en er nog steeds sprake is van een goed woon-, werk- en leefklimaat. Wij raden u daarom aan in dat geval eerst een vooroverleg aan te vragen. Bij een vooroverleg toetsen wij uw plan aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand en onderzoeken de mogelijkheden om hiervan af te wijken. Lees meer op de pagina ‘Vooroverleg (conceptaanvraag bouwplan)‘.