Spring naar content

Informatie voor horecaondernemers

Bent u horecaondernemer en vraagt u zich af wat er wel/niet kan of mag in coronatijd? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en maatregelen. Dit is een levend document dat aangepast wordt zodra er (grote) wijzigingen zijn.  

Verplichte coronamaatregelen in een horecavestiging

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over alle maatregelen of een overzicht van alle maatregelen horeca en evenementen.

Winterterrassen

De horeca in Hoeksche Waard kan ook deze winter onder bepaalde voorwaarden een winterterras plaatsen. Het college van B&W heeft besloten de periode voor tijdelijke terrassen, terrasuitbreidingen en -overkappingen te verlengen van 31 oktober 2021 tot en met 1 april 2022. Horecaondernemers kunnen hun plannen voor een winterterras indienen bij de gemeente.

Duurzame terrassen

Om de terrassen zo duurzaam mogelijk te verwarmen,  worden ondernemers gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van infraroodverwarming, verwarmde kussens en elektrische dekens. Dit om de toename in het gebruik van heaters (op gas of elektrisch) te beperken en daarmee dus ook de toename in CO2 uitstoot. Bij het gebruik van heaters zijn er ook eisen aan plaatsing van de heaters en de opslag van gasflessen waar ondernemers zich aan dienen te houden.

Een verzoek tot winterterras indienen

Ondernemers kunnen hun plannen voor een winterterras bij de gemeente indienen.

Dat kan direct online via het aanmeldformulier ‘Winterterras horeca melden’. Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u niet vergeet de gevraagde bijlagen toe te voegen.

De verzoeken worden wekelijks beoordeeld door een team met deskundigen. Zodra een verzoek akkoord is bevonden, kan een ondernemer starten met de inrichting van het terras.

Indieningsvereisten

Om de aanvraag te kunnen beoordelen moet u het volgende indienen:

 • Situatietekening
 • Tekening indeling terras/bouwwerk
 • Materiaalgebruik, brandwerend/brandvertragend
 • Constructie, veiligheid weersinvloeden (wind, sneeuw)

Overlast winterterras

Ervaart u overlast van een winterterras? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opnemen met Team VTH-Ondersteuning op telefoonnummer 088 – 647 25 49. Buiten werktijden kunt u direct contact opnemen met de politie via 0900 – 88 44.

Bent u een horecaondernemer met een tijdelijk terras en leeft bij u de wens hier een permanent terras van te maken? Wij adviseren u om een aanvraag te doen voor een vooroverleg omgevingsvergunning. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U gaat pas leges betalen als u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.

Het vooroverleg is bedoeld om vanuit verschillende disciplines bij de gemeente samen met de ondernemer te bekijken of het plan voor een permanent terras een haalbaar plan is of niet. Op deze manier voorkomen we dat bij een weigering van een omgevingsvergunning een ondernemer zijn betaalde leges voor niets heeft betaald.

Houdt u rekening met een doorlooptijd van tien weken vanaf het moment van uw aanvraag voor een vooroverleg tot het moment van het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op de website van het Omgevingsloket kunt u zien welke stappen er horen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het aanvragen van een vooroverleg is een optie die u kunt kiezen. U kunt ook een vooroverleg aanvragen via telefoonnummer 14 0186.

 • Een veilige doorstromingsmogelijkheid blijft gewaarborgd voor voetgangers, rolstoelgebruikers verkeersdeelnemers;
 • De hulpdiensten moeten ongehinderd doorgang hebben.
 • De brandkranen en nooduitgangen moeten vrij toegankelijk blijven.
 • De omgeving mag geen overlast ervaren.
 • Er is geen muziek toegestaan.
 • Per locatie wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn.
 • Het terras moet een open karakter houden, niet volledig afgesloten.
 • Het is belangrijk dat de constructie tegen zwaardere weersomstandigheden kan.
 • Ventilatie: Tijdens de Corona blijkt dat door luchtverversing het besmettingsgevaar afneemt. Een goed werkende ventilatie installatie is essentieel. Het uitgangspunt is dat je op een terras in de buitenlucht zit.
 • Er mogen geen objecten vastgemaakt worden aan gemeentegrond.
 • Situatie tekening & indeling terras/bouwwerk.
 • Materiaal gebruik, brandwerend/brandvertragend

Vooraf, als de terrassen worden opgebouwd, kan gemeente Hoeksche Waard komen kijken. U bent verantwoordelijk  voor het nakomen van de regels op en in de nabijheid van uw terras. Uiteraard hebben uw bezoekers ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als de boa’s een situatie tegenkomen die niet is toegestaan, wordt dit per situatie beoordeeld. U en/of de betreffende bezoeker krijgt zo mogelijk eerst de mogelijkheid om de situatie meteen op te lossen. Daarna wordt beoordeeld of aanvullend optreden nodig is in de vorm van een waarschuwing of een boete.

Voor uw veiligheid, die van uw medewerkers en van uw gasten is het belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

 • waarborg een veilige doorstromingsmogelijkheid voor voetgangers; rolstoelgebruikers en verkeersdeelnemers zowel op uw terras als daarbuiten;
 • zorg ervoor dat de hulpdiensten ongehinderd doorgang hebben;
 • houd brandkranen en nooduitgangen vrij toegankelijk;
 • zorg ervoor dat de omgeving geen overlast ervaart;
 • breng geen muziek ten gehore op het terras;
 • blijf in contact met uw omgeving en informeer omwonenden over uw tijdelijke terras;
 • het is niet toegestaan om zonder toestemming of vergunning objecten zoals schermen of schaduwdoeken vast in gemeentegrond te plaatsen of aan gemeente-eigendommen vast te maken. Schade die hieruit voortvloeit kan op u verhaald worden.

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen u graag.