Spring naar content

Informatie voor horecaondernemers

Bent u horecaondernemer en vraagt u zich af wat er wel/niet kan of mag in coronatijd? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en maatregelen. Dit is een levend document dat aangepast wordt zodra er (grote) wijzigingen zijn.  

Verplichte coronamaatregelen in een horecavestiging

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over alle maatregelen of een overzicht van alle maatregelen horeca en evenementen.

Vorig jaar hebben veel ondernemers de ruimte gekregen om grotere terrassen te voeren. Dit was erg succesvol. Het college van B&W heeft besloten de periode voor terrasuitbreidingen en tijdelijke terrassen te verlengen tot en met 31 oktober 2021 om zo de horeca letterlijk en figuurlijk meer ruimte te geven in de huidige moeilijke omstandigheden. Op deze pagina leest u meer informatie over de voorwaarden en de wijze waarop u een verzoek tot het verlengen van de periode van het tijdelijk uitgebreide terras of nieuwe plannen voor een terrasuitbreiding kunt indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

Ook voor alle tijdelijke terrassen geldt dat deze moeten voldoen aan de regels uit de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en lokale regelgeving inzake terrassen. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 geeft voorschriften over een buitenterras. Een buitenterras is een in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is. Ondernemers die de wens hebben hun tijdelijke terras geschikt te maken voor slechtere weersomstandigheden, moeten rekening houden met een aantal voorwaarden. Om aan de belangrijkste voorwaarden – voldoende zicht voor weggebruikers, voldoende ventilatie op het terras en een veilige constructie bestand tegen slechtere weersomstandigheden  – te voldoen, zijn er eisen opgesteld voor de overkapping. Er zijn twee opties:  

 1. Gevelterras

Bij een gevelterras (terras direct aan de gevel) kan gebruik gemaakt worden van een parasol/zonnescherm/pagodetent. Het gevelterras mag aan maximaal twee zijden dicht worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke transparant zijn boven de 60 cm. Tussen de parasol/het zonnescherm en de schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten.  In plaats van de schotten mogen verticale schermen (tentdoeken) worden gebruikt die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd. De schotten en verticale schermen dienen haaks geplaatst te worden aan de gevelzijde.

 1. Overterras

Bij een overterras (terras niet direct aan de gevel maar met een looproute er tussen) kan gebruik gemaakt worden van een parasol/zonnescherm/pagodetent. Een overterras kan aan maximaal drie zijden dicht worden gezet met schotten van maximaal 150 cm hoog welke transparant zijn boven de 60 cm. Tussen de parasol/het zonnescherm en de schotten dient minimaal 50 cm vrije ruimte te zitten.  In plaats van schotten kunnen aan twee zijden  verticale schermen (tentdoeken) die tijdelijk aan de parasol/zonneschermen kunnen worden bevestigd.

Voor zowel het gevel- als het overterras geldt dat parasols of pagodetenten in principe niet mogen worden ingegraven of verankerd. Indien dit toch noodzakelijk is dan kan dit alleen in overleg met en toestemming van  de adviseur buitenruimte. Indien een terras aan de weg grenst, dient er een obstakelvrije ruimte van 50 cm tussen de weg en overkapping te zijn om aanrijschade te voorkomen. Actieve gladheidsbestrijding op trottoir en doorgaande weg moet doorgang kunnen vinden. Hiervoor is minimaal de breedte van 1,80 m op trottoir nodig.

Duurzame terrassen

Om de terrassen zo duurzaam mogelijk te verwarmen,  worden ondernemers gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van infraroodverwarming, verwarmde kussens en elektrische dekens. Dit om de toename in het gebruik van heaters (op gas of elektrisch) te beperken en daarmee dus ook de toename in CO2 uitstoot. Bij het gebruik van heaters zijn er ook eisen aan plaatsing van de heaters en de opslag van gasflessen waar ondernemers zich aan dienen te houden. 

Een aanvraag indienen

Ondernemers kunnen hun plannen voor een tijdelijke terrasuitbreiding of hun verzoek tot het verlengen van de periode van het tijdelijk uitgebreide terras bij de gemeente indienen. 

Dat kan direct online via het aanmeldformulier ‘Tijdelijk terrasuitbreiding horeca melden’. Voor een snelle afhandeling is het belangrijk dat u niet vergeet de gevraagde bijlagen toe te voegen. 

De verzoeken worden wekelijks beoordeeld door een team met deskundigen. Zodra een verzoek akkoord is bevonden, kan een ondernemer starten met de inrichting van het terras zodra de horeca weer open mag. Het kan zijn dat maatwerk nodig is en dat de beoordeling langer dan een week duurt. In het geval van maatwerk beslist een gemandateerd wethouder namens het college met betrekking tot de tijdelijke uitbreiding van terrassen en de tijdelijke terrasoverkappingen.

Indieningsvereisten

Om de aanvraag te kunnen beoordelen moet u het volgende indienen:

 • Situatietekening
 • Tekening indeling terras/bouwwerk
 • Materiaalgebruik, brandwerend/brandvertragend
 • Constructie, veiligheid weersinvloeden (wind, sneeuw)

Klik hier voor meer informatie over de richtlijnen.

Bent u een horecaondernemer met een tijdelijk terras en leeft bij u de wens hier een permanent terras van te maken? Wij adviseren u om een aanvraag te doen voor een vooroverleg omgevingsvergunning. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U gaat pas leges betalen als u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.

Het vooroverleg is bedoeld om vanuit verschillende disciplines bij de gemeente samen met de ondernemer te bekijken of het plan voor een permanent terras een haalbaar plan is of niet. Op deze manier voorkomen we dat bij een weigering van een omgevingsvergunning een ondernemer zijn betaalde leges voor niets heeft betaald.

Houdt u rekening met een doorlooptijd van tien weken vanaf het moment van uw aanvraag voor een vooroverleg tot het moment van het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op de website van het Omgevingsloket kunt u zien welke stappen er horen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het aanvragen van een vooroverleg is een optie die u kunt kiezen. U kunt ook een vooroverleg aanvragen via telefoonnummer 14 0186.

 • Een veilige doorstromingsmogelijkheid blijft gewaarborgd  voor voetgangers, rolstoelgebruikers verkeersdeelnemers;
 • De hulpdiensten moeten ongehinderd doorgang hebben.
 • De brandkranen en nooduitgangen moeten vrij toegankelijk blijven.
 • De omgeving mag geen overlast ervaren.
 • Er is geen muziek toegestaan.
 • Per locatie wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn.
 • Op het terras zijn alleen zitplaatsen toegestaan.
 • Gasten moeten 1,5 meter afstand houden.
 • Het terras moet een open karakter houden, niet volledig afgesloten.
 • Het is belangrijk dat de constructie tegen zwaardere weersomstandigheden kan.
 • Ventilatie: Tijdens de Corona blijkt dat door luchtverversing het besmettingsgevaar afneemt. Een goed werkende ventilatie installatie is essentieel. Het uitgangspunt is dat je op een terras in de buitenlucht zit.
 • Situatie tekening & indeling terras/bouwwerk.
 • Materiaal gebruik, brandwerend/brandvertragend

Vooraf, als de terrassen worden opgebouwd, kan gemeente Hoeksche Waard komen kijken. U bent verantwoordelijk  voor het nakomen van de regels op en in de nabijheid van uw terras. Uiteraard hebben uw bezoekers ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als de boa’s een situatie tegenkomen die niet is toegestaan, wordt dit per situatie beoordeeld. U en/of de betreffende bezoeker krijgt zo mogelijk eerst de mogelijkheid om de situatie meteen op te lossen. Daarna wordt beoordeeld of aanvullend optreden nodig is in de vorm van een waarschuwing of een boete.

Voor uw veiligheid, die van uw medewerkers en van uw gasten is het belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

 • waarborg een veilige doorstromingsmogelijkheid voor voetgangers; rolstoelgebruikers en verkeersdeelnemers zowel op uw terras als daarbuiten;
 • zorg ervoor dat de hulpdiensten ongehinderd doorgang hebben;
 • houd brandkranen en nooduitgangen vrij toegankelijk;
 • zorg ervoor dat de omgeving geen overlast ervaart;
 • breng geen muziek ten gehore op het terras;
 • blijf in contact met uw omgeving en informeer omwonenden over uw tijdelijke terras;
 • het is niet toegestaan om zonder toestemming of vergunning objecten zoals schermen of schaduwdoeken vast in gemeentegrond te plaatsen of aan gemeente-eigendommen vast te maken. Schade die hieruit voortvloeit kan op u verhaald worden.

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen u graag.