Spring naar content

Informatie voor horecaondernemers

Bent u horecaondernemer en vraagt u zich af wat er wel/niet kan of mag in coronatijd? Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden en maatregelen. Dit is een levend document dat aangepast wordt zodra er (grote) wijzigingen zijn.  

Brochure verplichte Corona-maatregelen in een horecavestiging

Om u van dienst te zijn en duidelijkheid te bieden, hebben wij in deze brochure de informatie omtrent de verplichte Corona-maatregelen in een horecavestiging voor u  verzameld. Dit is een document dat aangepast wordt zodra (grote) wijzigingen bekend zijn. U kunt op deze pagina de meest actuele versie van het document vinden.

Horeca (binnen inrichting)

 • Gasten moeten reserveren voor binnen.
 • U moet aan elke gast eerst vragen of hij coronaklachten heeft.
 • Er mogen maximaal 30 personen (exclusief personeel) binnen aanwezig zijn. Wij wachten op nadere informatie of het aantal per vergunning of per “zaal” geldt.
 • Sta-plekken aan de bar zijn toegestaan mits op 1,5 meter.
 • Gasten moeten 1,5 meter afstand houden. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
 • Houd de nooduitgangen vrij.

Terrassen (buiten inrichting)

Voorwaarden melding voor alle uitbreiding terrassen:

 • Een veilige doorstromingsmogelijkheid blijft gewaarborgd  voor voetgangers, rolstoelgebruikers verkeersdeelnemers;
 • De hulpdiensten moeten ongehinderd doorgang hebben.
 • De brandkranen en nooduitgangen moeten vrij toegankelijk blijven.
 • De omgeving mag geen overlast ervaren.
 • Er is geen muziek toegestaan.
 • Per locatie wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn.
 • Op het terras zijn alleen zitplaatsen toegestaan.
 • Gasten moeten 1,5 meter afstand houden. Uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)
 • Het terras moet een open karakter houden, niet volledig afgesloten. Wij zullen vragen om in de volgende noodverordening de definitie van “terras” op te nemen.

Aandachtspunten/advies binnen en/of buiten

 • Plaats een reserveringsdesk buiten, in plaats van binnen. Dit scheelt drukte binnen
 • Uw gasten persoonlijk ontvangen en een tafel aanwijzen vanuit één centrale ontmoetingspunt is in de 1,5 meter-economie belangrijk om het overzicht te behouden. Laat deze gastvrouw/-heer ook het gezondheidsgesprek voeren.
 • Maak de coronaregels (geen handen geven, nies/hoest in elleboog enz.) bekend:
 • op de terrassen
 • bij alle ingangen van de horecavestiging
 • binnen de horecavestiging.
 • op website en social media

Vermeld hierop dat u gasten kan weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten plus dat gasten de toegang tot het horecabedrijf kunnen worden ontzegd als zij zich niet houden aan uw 1,5m regels  en/of de geldende 1,5m regels van de overheid.

 • Communiceer de maatregelen die je hebt genomen richting de gasten.
 • Bekijk vooraf hoe u uw personeel 1,5 meter afstand kan houden tot de gasten en het andere personeel.
 • Zorg dat iedereen zoveel mogelijk 1,5m afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.
 • Zorg voor een duidelijke routing, zodat gasten elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren. Plaats stickers op de vloer, of hang borden met de routing op.
 • Bedenk manieren om plekken van elkaar te scheiden.
 • Overweeg het draaien van dubbele shifts. Integreer in je reserveringssysteem de verschillende tijdblokken.
 • U biedt uw gasten de gelegenheid om hun handen te wassen/ontsmetten.
 • Denk aan 1,5 meter afstand tussen het terras en voorbijgangers. Wij wachten een onderzoek van KHN af over terrasschermen/-schotten. Er wordt getest of een schot kan helpen om verspreiding van het virus tegen te houden. Als dat goed werkt dan zouden schotten straks ingezet kunnen worden op die plekken waar 1,5 meter moeilijk te realiseren is.
 • De afstand tussen tafels is altijd 1,5 meter.
 • Zorg voor een centraal looppad voor binnenkomen en toiletgebruik waarbij iedereen een veilige afstand van1,5 meter afstand kan  houden van overige gasten en personeel.
 • Groepsvorming moet worden vermeden.
 • Maak hygiëne voor ieders gebruik heel zichtbaar. Plaats op meerdere plekken handgel en neem de tijd om na ieder bezoek tafels en stoelen goed schoon te maken. Poets ook de overige contactobjecten, zoals deurposten en het sanitair, grondig en met grote regelmaat.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard.
 • Overweeg ook voor uw terras te reserveren. Wij verwachten dat u zo beter kunt sturen op optimaal gebruik van uw terras.
 • Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst
 • Als  er teveel overlast klachten zijn, kan dit betekenen dat de openingstijden aangepast moeten worden, of in een uiterst geval het (tijdelijke)terras gesloten wordt.
 • U bent niet alleen, benader collega-ondernemers in de buurt en kijk of je samen de krachten kunt bundelen.  Schroom ook niet om met vragen contact op te nemen met Team Vergunningen APV.

Handhaving

Vooraf, als de terrassen worden opgebouwd, kan gemeente Hoeksche Waard komen kijken. U bent verantwoordelijk  voor het nakomen van de regels op en in de nabijheid van uw terras. Uiteraard hebben uw bezoekers ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als de boa’s een situatie tegenkomen die niet is toegestaan, wordt dit per situatie beoordeeld. U en/of de betreffende bezoeker krijgt zo mogelijk eerst de mogelijkheid om de situatie meteen op te lossen. Daarna wordt beoordeeld of aanvullend optreden nodig is in de vorm van een waarschuwing of een boete.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47. Wij helpen u graag.